Sangčinduiská kultura: Nalezené artefakty vyvolávají řadu otázek – nejsou podobné tehdy ničemu pozemskému

Sangčinduiská maska. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Před více než 3000 lety vzkvétala v provincii Sečuán dnes zapomenutá vyspělá kultura. V prehistorických dobách tam po řadu generací uctívali bytosti, jež především kvůli abnormálně velkým očím vypadaly velmi podivně. Jediné, co po nich zbylo, jsou futuristicky působící skulptury – a jejich autoři jako by předběhli dobu o tisíce let.

Ohromující nález

Čínští archeologové v roce 1986 nemohli uvěřit vlastním očím, když ze zdánlivě bezvýznamné obětní jámy postupně vyhrabali tisíce reliktů ze zlata, jadeitu, bronzu, mramoru, slonoviny a pálené hlíny. Artefakty vytvořené doposud naprosto neznámou kulturou byly extrémně atypické a nepodobaly se žádné jiné civilizaci v Číně ani jinde na světě. Experti určili stáří reliktů na více než 3000 let.

Zvláštní artefakty

Mnohé z těchto vzácných památek jsou vystavené v muzeu v Sangčindui. Někteří odborníci jim připisují vzhledem k jejich technologické propracovanosti větší historický význam než proslulé terakotové armádě v Si-anu. Především při pohledu na velké bronzové skulptury naskakovala archeologům husí kůže. Pomocí odlévací techniky, která snese srovnání s moderními postupy, mimo jiné přidáváním cínu a olova, vytvořili tehdejší umělci artefakty mimořádné odolnosti. Svědčí o tom krom jiného i 2,6 metrů vysoká a 180 kilogramů vážící postava člověka oblečeného do stylizovaného oděvu, jaký se v předchozí ani následující čínské kultuře nevyskytoval.

Otázky vzbuzuje i osm předimenzovaných bronzových stromů ozdobených „ptačími bytostmi“. Největší z nich měří na výšku 4 metry.

Bronzové sochy zase připomínají svou ornamentalistikou jihoamerické relikty.

Obrovité oči

Téměř mimozemsky působí nesčetné bronzové masky kultury sangčindui. Cizorodé obličeje mají obrovité oči jako hmyz, některé navíc výrazně vystouplé oční bulvy. To jsou znaky, jaké se nevyskytují u artefaktů žádné jiné čínské kultury, kterou vědci znají. A hodně soch drží v ruce něco, co vypadá jako technické zařízení.

Jakým nebeským vládcům tu byla vzdávána pocta? Odpovědi na tyto otázky jsou ve hvězdách.

Podle starých legend se první panovník dynastie Šang jmenoval Cancong. Následující generace uctívaly tuto postavu jako „společného předka a stvořitele lidstva“. Nejvýraznějším rysem Cancongovy tváře prý byly oči, pro něž se ustálilo označení „congmu“. Legenda rovněž praví, že po své smrti byl praotec lidstva pochován v kamenné rakvi a stejným způsobem pak byli pohřbíváni i další panovníci.

Dynastie Šang spadá do období 1700 – 1100 př. Kr. Dříve nebylo archeologům jasné, co si mají pod pojmem congmu, který se vyskytuje v historických pramenech, představit. Ale expresivní lidské masky kultury sangčindui poskytly k vyřešení této záhady klíč: jde o výrazně vypouklé obrovské oči. Bizarní kult congmu se zřejmě předával z generace na generaci, ale pouze ústně, jako pojem, takže si pod ním lidé nakonec nedokázali nic konkrétního představit.