V legendách dávných obyvatel Brazílie se často objevují nebešťané

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Je mimořádně nápadné, že stejně strukturované mýty se vyskytují i v těch nejodlehlejších místech naší planety. V současnosti hovoříme o pozorování UFO, středověk nazýval stejný fenomén jako létající talíře, starověk psal o ohnivých štítech na nebeské klenbě, přírodní národy zase znaly domy, které sklouzly z hvězd.

Tembéové

Německá autorka Gisela Ermelová narazila při zkoumání severobrazilských kmenů Tulpi na legendy Tembéů, které během expedice v letech 1914 a 1915 zaznamenal jihoamerický badatel Curt Nimuendaju-Unckel.

Mytologie vzpomíná na karuwáry, nebešťany, kteří přebývali na tajuplném místě ve stepi. Od lidských příbytků to trvalo asi čtyři týdny pochodu, přesto se skupiny vybraných Tembéů mnohokráte vydaly na cestu k nebešťanskému městu. Indiáni zaznamenali, že nebešťané byli nesmrtelní a navíc jejich řeč připomínala ptačí hlasy. Brali si potravu z jakéhosi sudu, nic nepěstovali.

Také byly zaznamenány kontakty. Jeden ze záhadných návštěvníků sestoupil prý přímo ze vzduchu, ale nepřistál mezi chatrčemi, ale raději sestoupil do stromu. Odtud produkoval cosi, co připomínalo zpívání. Ale Tembéům daroval na konci svého pobytu části svých ozdob, ty pak indiáni využili jako předlohy pro své vlastní šperky.

Dále se dozvídáme, že tito zvláštní návštěvníci byli sice nesmrtelní, ale i oni podléhali procesu stárnutí. Museli se tedy účastnit obřadu, při němž se zpívalo a v rukou měli něco jako žezla, jak bychom to dnes pojmenovali. Pak zmizeli na obloze. Tembéové dále vyprávěli, že nakonec se všichni karuwárové vrátili ze svého města na planetě do Karuwára nekwaháo, tedy „města nebeských bohů“, které se rozkládalo kdesi nad obzorem…

Nhokpokti

Další legendu shromáždil profesor archeologie Bandeira. Upozornil na kajapské indiány, kteří věří, že pocházejí z vesmíru. Nebešťanka jménem Nhokpokti jim přinesla nové potraviny a naučila je praktickému zemědělství. V objektu, který se prý podobal stromu, pak opustila Zemi. Pikantností je, že byla těhotná s pozemským mužem.

Bep-Kororoti

Další báje z této oblasti hovoří o Bep-Kororotim, který se každoročně připomíná formou dramatického výstupu. Bep-Kororoti svého času sestoupil z vesmíru, měl s sebou plamennou berlu, pomocí níž tavil kameny a štěpil stromy. I on zavedl určitá pravidla. Jednoho dne ale, za hromového dunění, ohně a kouře, zmizel. Když jej několik mužů chtělo zadržet, na přechodnou dobu je paralyzoval.

Na jeho počest se předvádí ceremoniál, kdy jej představuje šaman, který má na sobě slaměný úbor, v ruce tyč, a obličej se mu skrývá pod okrouhlou helmou. Vypadá jak primitivní astronaut.

Skalní kresby

Navíc – právě v Brazílii, kupříkladu v Paraibě, se na skalách nachází v Pedra Lavradě nebo na skalních stěnách Ingy znaky, které jakoby zobrazovaly astronomické souvislosti: spirály, slunce, hvězdy, kruhy. Hlavně sem ale patří okřídlené postavy a zvláštní kabiny. Toto nacházíme i v dalších jihoamerických zemích.