Nový dotační program Oprav dům po babičce. Nejčastější otázky a odpovědi

Zdroj: Shutterstock

V nedávném článku jsme informovali o státním dotačním programu Oprav dům po babičce vyhlašovaném v rámci programu Nová zelená úsporám. Program má být spuštěn až v září, avšak již nyní se těší velkému zájmu. Potenciální zájemci mají celou řadu otázek. Dnes vám přinášíme odpovědi na nejčastější z nich.

K čemu program slouží?

Domácnosti budou moci získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu (bez podmínky trvalého bydliště 24 měsíců před podáním žádosti), nebo na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu. Výhodou bude, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Zůstane míra dotace stejná jako ve standardní Nové zelené úsporám (NZÚ)?

Ano. Míra podpory bude stejně jako ve standardní NZÚ dosahovat 50 % způsobilých výdajů na projekt. Nicméně k tomu přibude navíc rodinný bonus a další zvýhodnění (např. na region, za kombinaci opatření), výsledná míra podpory může být tedy ještě vyšší. Výše dotace na komplexní zateplení může dosáhnout v tomto programu až 1 milion korun oproti standardní NZÚ, kde je hranice 950 tis. korun. Zásadní výhodou ale je, že v tomto programu dostanete celou částku dotace předem, přičemž na rozdíl mezi dotací a způsobilými výdaji lze čerpat zvýhodněný úvěr.

Za jakých podmínek bude možné čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen?

Příjemci dotace budou mít možnost získat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen na pokrytí rozdílu mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací. Výhodou bude nižší úroková sazba, která se bude pohybovat mezi 3 % až 4 %, záležet bude na nastavení jednotlivých spořitelen. Oproti hypotéce půjde o nezajištěný úvěr bez zástavy, proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný. Fixace úrokové sazby bude po celou dobu splatnosti. Oproti spotřebitelskému úvěru půjde navíc o významně nižší splátky díky delší době splatnosti.

Budu muset dům zdědit, nebo může být koupený?

Na způsobu nabytí nemovitosti nezáleží. Dům můžete koupit, zdědit nebo získat v rodině apod.

Co když v domě bude mít babička věcné břemeno dožití?

Tato skutečnost žadatele neomezí. Žadatel musí být vlastníkem domu a nezáleží na tom, kdo s ním v domácnosti žije. Podstatné je, aby měl v nemovitosti v době doložení provedených energetických úprav trvalé bydliště.

Kdo o podporu může žádat?

Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti a je ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žadatel podává žádost jako fyzická osoba nepodnikající, to znamená, že v případě osob samostatně výdělečně činných není možné podat žádost tzv. na IČO.

Musí mít žadatel trvalé bydliště i v rekreačním objektu, aby mohl čerpat dotaci?

Ano, tato podmínka platí jak pro rodinné domy, tak i pro rekreační objekty, nicméně postačí, když si žadatel přehlásí trvalý pobyt do nemovitosti po dokončení renovace v době doložení realizace projektu. Počítá se tak s tím, že původní stavba před rekonstrukcí není ve stavu vhodném pro bydlení.

Co když už jsem dům zateplil, ale nyní bych rád čerpal dotaci?

V případě splnění podmínek můžete čerpat dotaci zpětně, a to na úsporná opatření, která jste provedl po 1. lednu 2021.

Součástí podpory je i bonus za dítě. Jak tento funguje?

Tzv. rodinný bonus bude poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, a to dítě vlastní, osvojené či v dlouhodobé pěstounské péči. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč (případně 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče) za každé dítě ve výchově žadatele v okamžiku podání žádosti o podporu. Příspěvek na narozené dítě dostane žadatel při podání žádosti o dotaci. Pokud se mu do roku 2030 narodí další dítě a zároveň bude čerpat zvýhodněný úvěr, tak bude moci u Státního fondu životního prostředí ČR požádat o bonus na další dítě.

Přijdu o dotaci, pokud budu muset dům prodat v době tzv. „udržitelnosti“?

Obecně platí, že pokud žadatel poruší některou z podmínek programu, hrozí, že dotaci či její část bude muset vrátit. V případě nesplnění podmínky 10 let trvalého bydliště v nemovitosti bude vždy záviset na konkrétních okolnostech případu. Vrácení celé dotace se bude týkat případů, kdy dojde k účelovému obcházení podmínek ze strany žadatele (což by mohl být právě prodej nemovitosti).

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  –  možnost podat žádost a dokument ke stažení zde 

Zdroj: Nová zelená úsporám

Čtěte také:

Zahájení nového dotačního programu Oprav dům po babičce se blíží. Možná pomůže právě vám