Tartanový ovál v Žamberku je hotov. Sportoviště zase slouží návštěvníkům a sportovcům

Zdroj: Město Žamberk

ŽAMBERK – Nový atletický ovál na fotbalovém stadionu je dokončen a sportoviště už můžete plně využívat. Nová plocha se naplno začleňuje do života města, sportovců a návštěvníků areálu pod Černým lesem.

Na začátku července loňského roku proběhlo předání staveniště a dokončenou stavbu převzali koncem června 2023. „Drobné vady a nedodělky byly odstraněny a k dořešení zůstaly střídačky pro fotbalisty a zastřešení skoku vysokého, které se bohužel nepovedly ve kvalitě, kterou mají mít. Tyto výrobky budou dodány nové do konce září. Dojde také k výměně některých vadných prken v oplocení,“ řekla Monika Škodová z oddělení kultury a cestovního ruchu města.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V průběhu prací došlo k odvodnění běžecké dráhy a upravení podkladní vrstvy. Změnilo se i areálové oplocení, opěrné stěny, doplněno bylo zábradlí u stěny dětských prvků, s čímž nebylo v projektu počítáno. Na doskočišti je nová krycí plachta a nosné konstrukce byly vyztuženy příčníky. Nastaly také terénní úpravy a v konečné fázi i k navýšení rozsahu lajnování podle požadavku atletů a potřeb pro konání sportovních disciplín na dráze.