Oprava a modernizace silnice mezi Hrádkem a Ústí nad Orlicí je dokončena

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Řidiči, od dnešního dne už můžete jezdit po nově opravené silnici II/315 v úseku Hrádek – Ústí nad Orlicí. Značky vás upozorní na to, že projíždíte stavbou. Nyní zbývá dokončit jen některé dílčí práce, které nijak dopravě nevadí.

Modernizace regionálně důležité komunikace trvala dva a půl roku. Dělníci se museli popasovat se složitým terénem a hlavně s nedalekým svahem nad silnicí. „Jedná se o nejkratší spojku pro občany, kteří míří z Ústí nad Orlicí na dálnici D35. O tom svědčí i fakt, že tudy denně projede téměř sedm tisíc aut. S modernizací posledního úseku jsme začali na jaře 2021, dokončení bude v září 2023. Jednalo se o opravdu komplikovanou stavbu, o to mám větší radost, že se nám konečně podařila dokončit. V roce 2020 zde kvůli akumulaci vody v podloží došlo k lokálnímu sesuvu půdy. Nyní je podle oborníků svah bezpečný a stabilní, ale jeho stav budeme i nadále preventivně monitorovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Silnice II/315 mezi Ústí nad Orlicí a Chocní se postupně modernizuje od roku 2011. Úsek mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí se stal poslední chybějící částí. Opravy museli rozdělit do několika etap. Samotná modernizace tříkilometrového úseku mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem měla dvě etapy. První etapa řešila část mezi Hrádkem a Sokolskou ulici v Kerharticích. Ve druhé pak šlo o samotnou komunikaci druhé třídy, která vedla mimo obec podél Tiché Orlice. I

Investice byla potřeba kvůli špatnému technickému stavu, původní vozovka se velmi poničila, stejně tak vypadaly i krajnice. Proto došlo k výměně svrchní části silnice, proběhla sanace trhlin v podloží, modernizace odvodnění, vybudování nových propustků, rozšíření krajnice a instalace nových svodidel. Důležitou součástí projektu se stalo i vybudování nové opěrné gabionové stěny o délce půl kilometru, která vozovku ochrání před svahem nad ní.