V porodnici zavedli novou službu pro rodičky. Zaměřena je na odhalení skrytých duševních potíží

Zdroj: Pixabay

PARDUBICE – Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice nabízí screeningový program, jehož cílem je chránit duševní zdraví matek a jejich dětí. Program mohou využít hlavně ženy po porodu.

Porodnice v Pardubicích je dvacátá v Čechách, která se do speciálního programu Centra perinatálního duševního zdraví zapojila. „S příznaky duševních onemocnění se v různé míře podle našich zjištění potýkalo až čtyřicet tisíc žen v těhotenství či po porodu ročně,“ řekl vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví Antonín Šebela. Mnoho žen v České republice zažívají na mateřské či rodičovské dovolené problémy duševního rázu, ale nevyhledají lékařskou péči. „Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují,“ objasnila výzkumná pracovnice Centra perinatálního duševního zdraví Hana Němcová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Anonymní dotazník s deseti položkami

Podstata nového screeningového programu spočívá v tom, že rodičky v porodnici vyplní na tabletu anonymní dotazník s deseti položkami, který mapuje jejich psychické rozpoložení. Ten se poté vyhodnotí. Nehledě na jeho výsledek je rodičce nabídnuta specializovaná pomoc, kterou zajistí tzv. peer konzultantky. „Jde o pomocnou ruku od proškolených rodiček, které si v minulosti samy prošly podobnou situací. Měly by umět maminkám poradit nebo pokud je to potřeba, odkázat na další odbornou pomoc,“ upřesnila výzkumná pracovnice Centra perinatálního duševního zdraví Kristýna Hrdličková. Tablety s dotazníky se využijí v porodnici v Pardubicích pro rodičky na oddělení šestinedělí.