Moravská Třebová se připojila do oddlužovací akce Milostivé léto III

Zdroj: Město Moravská Třebová

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Kdo má dluhy, které vznikly do konce září loňského roku, může zažádat o jejich prominutí. Město se zapojilo do akce Milostivé léto, jejímž cílem je prominutí dlužného příslušenství místních poplatků za komunální odpad, za psa, včetně exekučních nákladů a nákladů řízení.

Každá osoba s dluhem na místních poplatcích, která podá do konce listopadu žádost o odpuštění příslušenství místního poplatku a uhradí původní dluh, může akce Milostivého léta využít. „Pokud dlužníci do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh a splní další podmínky akce, tak jim penále, úroky a další příslušenství dluhu budou odpuštěny. Odpuštění však nelze aplikovat na dluhy, které jsou již ve fázi soudní exekuce,“ objasnil mluvčí města Jiří Holý. Pokud máte nedoplatek vyšší než 5.000 Kč, můžete si jeho úhradu  rozložit na splátky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Do akce se zapojíte podáním žádosti o využití Milostivého léta III a současně se musí jednat o dluh, který vznikl do konce září minulého roku a není vymáhaný soudním exekutorem. Při splnění všech zákonných podmínek zanikne příslušenství u místního poplatku – penále, úroků, navýšení místního poplatku nebo exekučních nákladů. Kdo si neví rady a chce se do akce zapojit, obraťte se na Městský úřad v Moravské Třebové, odbor majetku města, kde dostanete podrobné informace – telefon 461 353 145, e-mail dpliskova@mtrebova.cz