Když bezohledný soused dělá ostatním peklo ze života. Jak se bránit

Zdroj: PxHere, free image

Dobří sousedé — dobré bydlení, špatní sousedé — špatné bydlení. Problém je v tom, že sousedy si většinou vybrat nemůžeme. Naopak, mnohdy si oni vyberou nás. Nezřídka se stane, že váš bezproblémový soused odejde a na jeho místo se nastěhuje sobecký jedinec (pokud je jich více, tím hůř), kterého jeho okolí absolutně nezajímá. A tak se vám v denní či noční dobu otřásají zdi vašeho příbytku v rytmu jeho diskohrátek, pravidelně vás skrze zdi obšťastňuje skřeky a jinými libými projevy vznikajícími v alkoholové či jiné extázi, případně zápachem, jež lze diplomatickým slovníkem jen stěží popsat.

Soused vás nemusí ohrožovat jen násilím

Je to právě hluk, nepořádek či zápach, na co si lidé nejčastěji stěžují. Pokud se opakovaně v noci nevyspíte, pak začnete být brzy unavení, cítíte se špatně, děláte v práci chyby, jste podráždění. Nedostatek vydatného spánku má však také dopad na zdraví, často vede k oslabení imunity či spouští psychické problémy. Bezohlednost souseda se může prakticky promítat do všech oblastí vašeho života. Bez nadsázky lze říci, že jednoznačně snižuje kvalitu bydlení, za které si řádně platíte, navíc mnohdy snižuje také tržní hodnotu vaší nemovitosti.

Pomoc police

Prvním krokem by měl být vždy pokus o vzájemnou domluvu. Nicméně, ne často je druhá strana domluvy schopná. Mezi další, razantnější, kroky, patří kontaktování policie. Typickým případem je rušení nočního klidu. Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, dochází-li k němu opakovaně až do výše 15 000 Kč.

V praxi však první pokuta bývá často mizivá či se dotyčný jako naschvál zklidní, než policie přijede. Případně si včas začne hrát na mrtvého brouka a policie marně zvoní před naprosto tichým bytem, v jehož oknech je tma.

Vyloučení z družstva

Jedná-li se o družstevní byt (tj. jeho majitelem je družstvo, které byt na základně nájemní smlouvy pronajímá), dlouhodobě problematický soused může být vyloučen z družstva, a tak následně o byt přijít. Podmínkou je, že závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své členské povinnosti. Za typické hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy se považuje např. dlouhodobé neplacení nájmu, avšak může do něj spadat také námi zmiňovaný problém. Jeho rozsah, dobu trvání a míru obtěžování či nebezpečnosti je potřeba řádně zdokumentovat.

Nucený prodej bytu

U bytů v osobním vlastnictví je situace jiná. Byty nevlastní družstvo, ale jednotliví vlastníci bytů. Problematický soused tedy operuje tím, že si ve vlastním bytě může dělat, co chce.  Nicméně i zde existuje určité krajní řešení, a to tzv. nucený prodej bytu, kdy soud může rozhodnout o nařízení prodeje daného bytu. Tento krok lze využít, pokud problematický soused podstatně omezuje nebo brání ostatním vlastníkům ve výkonu jejich vlastnických práv. Laicky řečeno, dělá sousedům v domě ze života peklo. Návrh k soudu na nucený prodej bytu však nemůžete podat jen vy sám jakožto jeden soused, ale musí tak učinit společenství vlastníků vašeho bytového domu. To potřebuje souhlas většiny vlastníků bytových jednotek. Než se společenství vlastníků obrátí na soud, musí nejdříve dotyčnému předat písemnou výstrahu. Situaci je opět potřeba řádně zdokumentovat.