V obci Lukavice začala oprava silnice mezi Letohradem a Žamberkem

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Řidiči, až do konce roku 2024 pocítíte změny v dopravě a objížďky v obci Lukavice. Od druhé poloviny září začala rekonstrukce úseku silnice mezi Letohradem a Lukavicí, včetně průtahu obcí.

Práce na opravách proběhnou ve třech etapách. „První začne od vrcholu kopce před Letohradem po Lukavice a byla dokončena v minulém roce. Letos se pracuje na prostředním úseku, který se týká silnice vedoucí přes obec samotnou. „Jedná se o téměř tři kilometry, které necháme opravit. Je to poměrně frekventovaná a lokálně významná silnice, o našem záměru jsme informovali starosty,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Práce přinesou kompletní uzavírku a objížďky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Aby komunikace splňovala moderní parametry, jsou v plánu další nutné úpravy kromě rekonstrukce povrchu. Dojde k rekonstrukci obrub, propustků, odvodnění silnice, úpravě autobusových zálivů a nasvětlení přechodů. „ K opravě mostů na silnici dojde v příštích letech, rekonstrukce mostních konstrukcí plánujeme podle jejich stavu a diagnostiky, nelze je dělat zároveň,“ objasnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. V Letohradě je v plánu i další rekonstrukce, a to letohradské ulice K Cihelně, jejíž zahájení se předpokládá v roce 2024.