Jak má vypadat most kpt. Bartoše? Vedení města představilo jeho varianty

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Celkem tři možnosti, jak může vypadat nový zrekonstruovaný most kpt. Bartoše v Polabinách, představil na semináři projektant a okomentoval současný stav a rozsah prací. Také jsou k dispozici detailní informace o jeho přípravě včetně mostního provizoria.

V současné době je provoz na mostě řízen světelnou signalizací, což zatím stačí pro individuální automobilovou dopravu. MHD byla odkloněna na most Pavla Wonky a v intervalech po 8 minutách v dopravní špičce a po 15 minutách mimo špičku, jezdí minibusy číslo 902 po trase hlavní nádraží – Polabiny. „Nyní máme dokumentaci k mostnímu provizoriu prakticky hotovou, dále jsme zastupitelům představili varianty nového mostu,“ uvedl náměstek primátora města zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Konstrukce mostu jsou navrženy pouze prostě uložené a umožňující případné zvednutí na větší výšku plavebního prostoru. Je totiž požadována podjezdná výška 5,25 metrů nad maximální plavební hladinu. Nový most zvýší komfort pro cyklisty a chodce. Na západní straně vznikne chodník o šířce dva a půl metru, šířka vozovky bude sedm a půl metru. „Na východní straně počítáme s chodníkem pro společné převedení cyklistů a pěších o šířce pět metrů,“ dodal Hrabal. Počítá se s tím, že samotná realizace stavby proběhne mezi květnem 2025 až dubnem 2027. Mostní provizorium by bylo součástí první etapy výstavby má sloužit už od října 2025.