Pardubická nemocnice získala prestižní statut Centra vysoce specializované péče pro děti s trvalou poruchou sluchu

Zdroj: Nemocnice Pardubice

PARDUBICE – Ministerstvo spravedlnosti udělilo prestižní statut Pardubické nemocnici. Nové pedaudiologické centrum je určeno pro děti do osmnácti let, u nichž je diagnostikována trvalá porucha sluchu.

Výhoda specializovaného centra pro dětské pacienty spočívá v tom, že vyšetření mohou lékaři provést na jednom místě a to jak při úvodním vyšetření, tak u úkonů jako například přidělení sluchadel u středně těžké poruchy sluchu nebo v případě těžké vady sluchu. „Jde především o to, aby se sluchové vady zachytily co nejdříve. Proto v Pardubické nemocnici, konkrétně hned v porodnici, provádíme novorozenecký screening,“ uvedl vedoucí foniatr ORL kliniky nemocnice Jaroslav Praisler.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Odborníci z Pardubické nemocnice se v pedaudilogickém centru setkají s širokou škálou pacientů. Z historického hlediska jsou jedním z prvních pracovišť v republice, které začalo provádět novorozenecký screening. Je důležitý proto, aby se na sluchovou vadu přišlo co nejdříve a pomocí sluchadel či kochleárního implantátu se začaly stimulovat sluchová centra a mohla rozvíjet řeč.

Co je centrum vysoce specializované péče

Zdravotnickému zařízení uděluje Status centra vysoce specializované péče Ministerstvo zdravotnictví při splnění podmínek, a to na dobu určitou. Po jejím uplynutí musí centrum požádat o reakreditaci. „Devět z deseti center specializované péče se nachází v Nemocnici Pardubického kraje. Desáté slouží pacientům v |Litomyšlské nemocnici. Dlouhodobou snahou Nemocnice Pardubického kraje je koncepční rozšiřování nabídky těchto center,“ objasnil generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald.