Když tělo náhle změní tvar – je to demonstrace ducha nad hmotou?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.depositphotos.com

Jeden z nejzvláštnějších fenoménů se odehrává vlastně na pomezí dvou disciplín – lékařství a parapsychologie. Objevují se totiž zprávy o tom, že se lidská těla za určitých okolností prodlužují, případně mění tvar. Zpravidla je to v transu nebo extázi.

Starobylý případ

Některé zprávy přitom pocházejí z dob dávno minulých, jako v případě řádové sestry Veroniky Laparelli, která zemřela v roce 1620. Řada svědků vypověděla pod přísahou, že se její tělo prodlužovalo ve chvílích, kdy se modlila. Docházelo k tomu postupně a hlavně její krk se prý prodloužil tak, že vypadala mnohem větší. Řádové sestry, aby vyloučily optický klam, změřily Veroniku nejprve před modlením a pak po něm. Zjistily rozdíl až dvacet centimetrů.

Esther Coxová

V roce 1879 trápily devatenáctiletou Esther Coxovou z Amherstu v Kanadě nevysvětlitelné tělesné proměny. Tato dívka, která sdílela pokoj s mladší sestrou, byla náhle v nočních hodinách opakovaně vymrštěna neznámou silou doprostřed místnosti, přitom se jí zježily vlasy a oči hrozily vylézt z důlků. Mladší sestra volala o pomoc a seběhli se nejen členové rodiny, ale také sousedi. Ti pak byli svědky toho, jak Esther doslova otekla. Její paže, nohy i trup se nepřirozeně zvětšily. Pak v místnosti zazněl zvuk připomínající hrom a dívce se během okamžiku vrátila původní podoba. To se několikrát opakovalo po dobu asi jednoho roku, pak děsivý jev ustal.

Případ paní Jahennyové

Zatímco případ Esther připomíná poltergeista, incident z roku 1880 vypadal jinak. Francouzský lékař dr. Imbert-Gourbeyre se dlouhodobě věnoval pozorování stigmatizované Mare-Julie Jahennyové. V září roku 1880 pozoroval spolu s dalšími pěti svědky, jak upadla do transu. Vypadalo to, že její hlava úplně zapadla do těla – až po úroveň ramen. Celé tělo se prý scvrklo a stáhlo směrem k hrudníku, takže se podobala pomalu neforemné hroudě masa. Lékař tím byl jako profesor patologie velmi otřesen.

Co to způsobuje?

Moderní medicína nemá pro podobné fenomény logické vysvětlení. V uvedených případech nebyla zjištěna žádná tělesná příčina těchto jevů. Co je však vyvolalo? Tvrdilo se, že všechny postižené osoby se nacházely v jakémsi mimořádném mentálním rozpoložení.

I u slavného média Daniela D. Homeho během seancí údajně docházelo k prodlužování končetin a trupu. Nejméně třicetkrát demonstroval před svědky svoji schopnost měnit pomocí mimosmyslových schopností tvar vlastního těla.

Jedná se o fenomén, který zřejmě znali už staří Indové. Schopnost vědomě prodlužovat své tělo patří totiž v systému jógy mezi osm siddhis čili magických sil, jichž může adept dosáhnout. Jak se zdá, duch má mnoho možností, jak demonstrovat svoji schopnost ovládat hmotu.