Kolaps nemocnic se nekoná. Mladí lékaři se s premiérem domluvili na nových principech odměňování

ČESKO – Poslední týdny se v Česku nesly v duchu nespokojenosti odborů, což vyústilo v pondělní masivní stávku. Vedle toho na prosinec Sekce mladých lékařů vypověděla přesčasové služby, takže reálně hrozilo, že prosincový provoz nemocnic bude závažně ohrožen. Zástupci mladých lékařů požadovali po ministerstvu zdravotnictví řadu změn, a to nejen v rovině organizační, ale i finanční. Zatímco ale s šéfem resortu, Vlastimilem Válkem (TOP09), se jim společnou řeč najít nedařilo, po včerejším jednání s premiérem Petrem Fialou ODS) je vše, zdá se, jinak. Dohoda je na obzoru a kolaps nemocnic (pravděpodobně) odvrácen… Co předseda vlády lékařům slíbil?

Vzdor mladých lékařů?

Lékařská profese je nepochybně náročná, čemuž mají ovšem odpovídat jak podmínky platové, tak i organizační. V obojím však český systém v různé míře selhává. Není tedy divu, že se Sekce mladých lékařů rozhodla projevit proti stávajícímu systému odpor. Pod hrozbou masivních výpovědí z přesčasů na konci letošního roku tak zahájili mladí lékaři vyjednávání o lepších pracovních i platových podmínkách.

Konkrétně pracovních podmínek se pak dotkla již včera schválená novela zákoníku práce, která snižuje limit pro přesčasy, jež mohou lékaři odsloužit. S dalšími organizačními změnami pak lékaři počítají v následujících měsících. Klíčovým bodem celé dohody, již nakonec namísto ministra zdravotnictví s nespokojenými lékaři uzavřel premiér, však byla výše a zejména způsob odměňování. Fiala tak lékařům slíbil vyhradit na platy a mzdy 9 miliard a 800 milionů korun (což je více, než jim nabízel Válek).

Kde se vzaly peníze „navíc“?

Právě finanční prostředky, které mají být na mzdy a platy lékařů vyčleněny, pak budí největší vášně. Ze strany vlády totiž dlouhodobě zaznívalo, že peníze „navíc“ nejsou, jelikož státní rozpočet je jasně dán. Jak tedy vysvětlil Fiala, v této debatě šlo především o způsob přerozdělení peněz, s nimiž se pro zdravotnictví počítalo, a to tak, aby určitá část směřovala přímo k lékařům i nelékařům. Teprve nová dohoda pak přinesla řešení, jak tyto peníze rozdělit nejen do státem přímo řízených organizací, ale i do soukromých zařízení.

Výše řečené nakonec potvrdil i Přáda. „My to navýšení peněz ze strany premiéra považujeme za vstřícný krok, pro nás ale nebyla ani tak důležitá ta absolutní výše, ale to, jak a ke komu se ty peníze měly dostat,“ objasnil. Právě na tom vyjednávání dlouhodobě vázlo, způsoby, jaké navrhovalo ministerstvo, byly podle Přády neuspokojivé. Nakonec až včera padl verdikt, že 9,8 mld. Kč z veřejného zdravotního pojištění půjde na odměňování lékařů i nelékařů, což bude závazně určeno dodatkem úhradové vyhlášky vztahující se jak na státní, krajské, městské, tak i soukromé nemocnice.

A co dál?

Ačkoliv lékaři jsou stále v pohotovosti, své protesty mají v plánu odvolat, jakmile včera učiněnou dohody stvrdí premiér svým podpisem. K tomu by mělo dojít během příštího týdne. Chod nemocnic by tedy nakonec neměl být nijak významně ohrožen, byť na některých místech může zejména v následujících pár dnech ještě docházet ke komplikacím.