Kombinace kouření marihuany a cigaret může zvyšovat poškození plic

Zdroj: pixnio.com, free image

Je běžně přijímáno, že kouření marihuany není škodlivé pro plíce, nebo je alespoň méně škodlivé, než kouření tabáku. Existuje sice mnoho respektovaných výzkumů, které identifikují škody způsobené kouřením cigaret, ale o účincích kouření marihuany je známo velmi málo. Ještě méně výzkumů bylo provedeno na kombinovaných účincích kouření marihuany a cigaret.

Americký výzkum

Výsledky jednoho z nich, které loni v listopadu prezentovala Radiologická společnost Severní Ameriky (RSNA), poukazuje na to, že kouření marihuany v kombinaci s cigaretami může vést ke zvýšenému poškození plicních sklípků.

Aby určili účinky kombinovaného kouření marihuany a cigaret, zkoumali autoři v rámci odborné studie snímky hrudníku CT (výpočetní tomografie, využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách) čtyř skupin pacientů: nekuřáků, kuřáků cigaret, kuřáků marihuany a kombinovaných kuřáků marihuany a cigaret. Konzumenti marihuany zahrnutí ve studii ji kouřili alespoň čtyřikrát měsíčně po dobu dvou let. Pacienti, kteří užívali marihuanu prostřednictvím jedlých produktů nebo orálních kapek, byli ze studie vyloučeni.

Poškození plic

Výzkumníci zjistili, že lidé kombinující marihuanu s cigaretami měli 12krát vyšší pravděpodobnost výskytu centrilobulárního emfyzému (tzv. rozedma plic) než nekuřáci. Jedná se o chronické onemocnění plic, které je způsobeno trvalým poškozením či úplným zánikem přepážek uvnitř plicních sklípků (alveolů). Projevuje se zejména dušností a obtížemi s vydechováním, což postupně vede k hromadění vzduchu v plicích.

„Průměrný počet let kouření marihuany byl menší ve srovnání s kuřáky cigaret a kombinovanými kuřáky marihuany a cigaret,“ uvedla Jessie Kang, MD, spoluautorka studie, která působí jako radiolog na Dalhousie University v kanadském Halifaxu. „Nicméně, kouřená marihuana je často nefiltrovaná, což může potenciálně vést k většímu množství škodlivých částic vstupujících do dýchacích cest a plic,“ doplňuje vědkyně.

Kombinovaní kuřáci marihuany a cigaret byli třikrát až čtyřikrát více náchylní k zesílení stěn dýchacích cest, což může vést k infekcím, jizvení a dalšímu poškození tkání. Souvislost zesílení bronchiálních stěn pouze s marihuanou a pouze s tabákem nebyla tak významná. Podobné výsledky byly pozorovány i u dalších typů emfyzému, což naznačuje, že kombinace kouření cigaret a marihuany může mít násobně devastující účinek na plíce a dýchací cesty.

Hrozba rakoviny

Jsou-li plíce dlouhodobě vystaveny zplodinám hoření obsahujícím karcinogenní látky, může dojít k mutacím buněk, jejich nekontrolovanému množení a tím ke vzniku plicní rakoviny. Proto je kouření považováno za hlavní rizikový faktor pro vznik nádorového onemocnění plic a na dlouholeté silné kuřáky se v některých zemích zaměřují screeningové programy. Patří mezi ně i Česká republika – tuzemský národní program časného záchytu rakoviny plic je určen dlouholetým silným kuřákům (i bývalým) ve věku 55–74 let, kteří o něj mohou projevit zájem u praktického lékaře. Následné pneumologické vyšetření a CT snímek může odhalit nádor i v počátečním bezpříznakovém stádiu a zvýšit tak šanci pacienta na vyléčení.