Hlavní změny v úhradové vyhlášce. Za co letos nebudeme muset platit u lékaře

Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Na zdravotní péči míří letos přibližně o 35 miliard korun navíc. V rámci jejího zlepšování přináší úhradová vyhláška od 1. ledna 2024 řadu pozitivních změn, a to jak pro lékaře, tak pacienty. Uvádíme přehled vybraných změn. Možná se budou týkat právě vás.

Úhradová vyhláška

Úhradová vyhláška je důležitou součástí veřejného systému zdravotního pojištění. Stanovuje pravidla pro výpočty úhrad ze zdravotního pojištění pro jednotlivé obory, ať už jsou v nemocnicích, ambulancích nebo u jednotlivých lékařů. Laicky řečeno, vyhláška stanoví, za co si u lékaře nemusíte platit sami, protože to uhradí stát.

Větší motivace lékařů pro děti a mladistvé

Úhradová vyhláška a seznam výkonů zavádějí nové bonifikace za péči o děti a mladistvé ve většině oblastí. Bonifikační výkony se budou vykazovat ke klinickému vyšetření i ostatním vyšetřením u fyzioterapeuta, při zobrazovacím vyšetření apod. Bonifikace se liší podle věku dítěte, za dítě ve věku do 6 let činí 208 Kč, od 6 do 12 let 156 Kč a od 12 do 18 ​​let 104 Kč. Zvláštní bonifikace jsou připraveny pro dětské psychiatry v souvislosti s přijatými opatřeními ke zvýšením dostupnosti péče a pro stomatology. U těch dojde k navýšení agregované platby za pojištěnce do 18 let.

Videochat s psychiatrem

Dětští a dorostoví psychiatři pečující o děti do 18 let budou moci využívat kontakt na dálku s použitím kamery. Využít jej bude možné u většiny diagnóz, a to za účelem konzultace náhlého zhoršení zdravotního stavu, k účinku medikace/nežádoucím účinkům, při atace, k akutní krizové intervenci apod. Pacient však musí být v péči daného lékaře, nebude tedy možné využívat vzdálený kontakt pro jeho první vyšetření.

Rozšíření prevence závažné HPV infekce

Očkování proti HPV je od ledna hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění dětem ve věku od 11 do 15 let (dříve se týkalo dětí od 13 do 14 let). V tomto věkovém rozmezí je nutné očkování zahájit a doporučeno je dívkám i chlapcům. Klienti do 18 let, kteří možnosti hrazeného očkování proti HPV v daném věkovém rozpětí nevyužijí, si mohou požádat o příspěvek z fondu prevence ve výši 1500 Kč.

Ženy v rámci preventivní gynekologické prohlídky absolvují jedenkrát ročně cytologické vyšetření karcinomu děložního hrdla. HPV DNA test, jenž má vyšší citlivost, je určen ženám ve věku 35,45 a nyní nově 55 let.

Rozšíření očkování proti meningokokům

Od Nového roku dochází rovněž k rozšíření hrazeného očkování proti meningokokům. Proti meningokoku B jsou vakcíny hrazeny dětem do 12 měsíců a dospívajícím ve věku 14 až 16 let. Proti meningokoku ACWY je očkování plně hrazeno dětem od 1. do dovršení 2. roku a dále dospívajícím ve věku 14 až 16 let. V tomto období je nutné očkování zahájit.

Jednodenní péče po zákrocích

Dále dochází k rozšíření zákroků, u nichž je možné přistoupit na jednodenní péči. Chirurgické zákroky budou nově rozšířené o obory jako ORL, gynekologie či ortopedie. Seznam výkonů, u nichž je jednodenní péče povolena, je definován úhradovou vyhláškou. Ta také nově umožňuje poskytování jednodenní péče v rámci stávajících operačních prostor.

Časný záchyt rakoviny prostaty

Od ledna je spuštěn populační program časného záchytu karcinomu prostaty. Jedná se o pilotní program Ministerstva zdravotnictví, který je určen mužům od 50 do 69 let. Hlavním ukazatelem rizika je laboratorní rozbor krve (tzv. PSA), dle stanovených hodnot pak následuje postup dle Metodiky MZ ČR. Na laboratorní testy může klienty odeslat registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.

Výše uvedený výčet není kompletní. Více podrobností najdete na webu MZČR.