V Přírodní lokalitě Červeňák začne v příštím roce revitalizace

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Lokalitu Červeňák čeká příští rok velká proměna. Na území, kde kdysi cvičili ženisté, začnou práce na jeho revitalizaci.

Minulý rok v lednu zamířili do parku geodeti a vytyčili zde geometrické body, což je jeden z kroků pro zpracování kompletní projektové dokumentace. „Budoucí využití přírodní lokality Červeňáku spočívá v propojení přírody – rekreace – vojenské historie. Poslouží v budoucnu jako místo pro rekreaci a zároveň se zde klade důraz na ochranu přírody a podporu cenných biotopů,“ objasnila náměstkyně primátora města pro životní prostředí Jiřina Klčová. Biotopy v současné době zarůstají a degradují, protože už zde nepůsobí vojsko jako kdysi.

V parku se propojují prvky divoké přírody se současně udržovanými loukami a prostorem určeným k rekreaci. Podél řeky Chrudimky dojde k očištění břehů od nežádoucích rostlin a podpoří se tak přirozený vývoj vhodné vegetace. O celou oblast se stará spolek Pestré Polabí, ten také pořádá úklidové akce, údržbu cenných luk a provádí komentované prohlídky, kterými návštěvníkům přibližuje faunu a flóru Červeňáku.

Co je cílem revitalizace

Při obnově parku se počítá s řádným začleněním velké plochy zeleně do systému funkčních přírodně-rekreačních ploch, které jsou vázány na řeku Chrudimku. Podpoří se tím rozvoj různých přirozených stanovišť v území. Vyskytují se zde invazivní rostliny, které potlačují přirozené biotopy a musí se eliminovat. Součástí proměny je práce s vodou, vytváření tůní pro vzácné živočichy. Červeňák se má propojit také s okolím pomocí cyklostezek a pěšin. Součástí je i začlenění technických prvků jako jsou mostní pilíře a objekty, kdy v některých mají být i vyhlídky pro veřejnost. V lokalitě je naplánováno i postavení herních prvků a mobiliáře. Vzniknou i dvě naučné stezky – jedna přírodovědná a druhá sledující stopu vojenské historie.