V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí se otevřela nová robotická tělocvična

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

BRANDÝS NAD ORLICÍ – Pacienti se získaným poškozením mozku mají nyní k dispozici jednu z nejmodernějších tělocvičen v České republice. V Rehabilitačním ústavu slavnostně otevřeli novou robotickou tělocvičnu, jedná se tak o první krok pro zařazení ústavu do tzv. kranioprogramu.

Jako třetí nejčastější příčina úmrtí v ČR je cévní mozková příhoda, která ročně postihne až pětatřicet tisíc lidí. Asi třetina pacientů má po akutním zaléčení přejít do intenzivní rehabilitační péče, která zahrnuje fyzioterapii, ergoterapii, logopedii i psychologii. V současnosti ji poskytují pouze RÚ Kladruby, Hrabyně, Chuchelná a Hamzova odborná léčebna. „V Brandýse nad Orlicí se podařilo vytvořit robotickou tělocvičnu s 16 přístroji, mezi které patří speciální přístroj pro včasný a bezpečný pohyb neurologických pacientů a pacientů upoutaných na lůžko. Erigo přístroj kombinuje postupné napřimování společně s pohybem nohou, který napodobuje chůzi s vhodným zatížením,“ objasnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Cílem je urychlit proces léčby a předejít negativním důsledkům dlouhodobé nehybnosti.

Rehabilitační ústav se snaží o zařazení mezi poskytovatele kranioprogramu. Prvním krokem pro registraci je vybavení moderními rehabilitačními zařízeními. „V tuto chvíli máme schválený investiční záměr a na jaře se zahájí práce na projektové dokumentaci k výstavbě nové multifunkční budovy, kam chceme následně oddělení s kranioprogramem přemístit,“ uvedla ředitelka rehabilitačního ústavu Světlana Jeřábková. Je potřeba také splnit podmínky zdravotních pojišťoven, dokončit zaškolení zdravotnického personálu a realizovat další investice do požadovaného přístrojového vybavení.