Jak pokračují práce na stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic a jaká omezení mohou řidiči ještě očekávat?

Zdroj: ŘSD Pardubice

PARDUBICE – Stavební práce na obchvatu Pardubic pokračují po celé délce stavby. Severovýchodní obchvat není jen ekvivalentem pro největší zavěšený lanový most v České republice a pohyb na stavbě I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina zaregistroval jistě každý Pardubák.

V letošním roce pracují stavbaři hlavně na kanalizaci a osazení usazovacích nádrží a potom zahájí práci na přeložkách sítí, sanačních a násypových vrstvách. „Zároveň je v realizaci osm malých mostních objektů včetně podchodu pod nově budovanou silnicí v prostoru ulice Poděbradské. Do poloviny roku předpokládáme, že bude dokončen výsuv lanového mostu,“ objasnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

Také přibydou protihlukové stěny dlouhé kolem 900 metrů, podchod, osm malých mostů na trase a ostatních obslužných silnicích, přeložky vodovodů, kanalizací a horkovodů.

Dopravní omezení pro řidiče spojená se stavbou obchvatu v roce 2024

Kruhový objezd „U Kalvodů“:  3. března  – 31. května 2024: budou úplně uzavřeny ulice Bohdanečská a Trnovská (provoz v ulici Poděbradská ve směru z a do centra bude zachován v plném rozsahu)

                                                     1.června – 31. srpna 2024: celková uzávěra ulice Poděbradská (od kruhové křižovatky u Globusu po kruhovou křižovatku u BauMaxu), zůstává pouze průchod pro pěší

                                                     Od 1.9.2024: zprovoznění celé oblasti „trianglu“ (od kruhové křižovatky u Globusu po kruhovou křižovatku u BauMaxu)

Ulice Hradecká (směrem na Staré Hradiště) –  zúžení potrvá do dubna 2024, poté bude doprava převedena na nově realizovanou polovinu. Do podzimu 2024 bude zprovozněna komunikace v Hradecké ulici. Režim 1+1 zůstane zachován, městská doprava nebude omezena