Příležitostný příjem a daňové přiznání. O co se jedná a kdy z něj musíte zaplatit daň

Foto: Rýdlová J.

Inflace sice zpomalila, ale ceny téměř všeho za posledních pár let vyskočily pořádně vysoko. Každý si tedy občas rád přivydělá nějakou tu korunu navíc. Když je to pár stovek párkrát za rok, příjemce zpravidla strčí odpracované bankovky do kapsy a nic dalšího neřeší. Jenže někdy výdělek není až tak zanedbatelný. Nejedná se totiž o stovky, ale tisíce, které proudí do příjemcovy peněženky častěji než jen příležitostně. Někdo tyto příjmy raději tají, aby je nemusel řešit s finančním úřadem. Často však zbytečně, protože by z nich daň stejně platit nemusel. Jiný naopak otevřeně tvrdí, že se u něj jedná o příležitostný příjem, který je od daně osvobozen, ale hluboce se mýlí.

Čím si lze přivydělat

Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. Velká poptávka bývá tradičně po řemeslných pracích. Takže šikovný kutil, který vyzdí, nahodí omítku a vymaluje, má po pracovní době o zábavu neustále postaráno. Obdobně jsou žádány opravářské nebo instalatérské práce či výpomoc s údržbou zahrady. Zatímco tyto práce jsou spíše doménou mužů, ženy si často přivydělávají úpravou oděvů, stříháním vlasů, úklidem či pečením. Obě pohlaví se často zapojují do prodeje výpěstků z vlastní zahrádky, výuky jazyků, provozování e-shopů či tvorby webových stránek. Jestli se však jedná o příležitostnou pracovní činnost, můžeme posoudit pouze v širších souvislostech.

Co je a co není příležitostný příjem

Jedná se zejména o příjmy z příležitostných činností nebo také z příležitostného nájmu movitých věcí (včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství). Přivýdělek je tedy spíše jednorázový, nahodilý či nepravidelný.

Nesmí se jednat o příjmy podle § 6 až 9 zákona o dani z příjmu, což znamená:

  • § 6 Příjmy ze závislé činnosti (např. zaměstnání),
  • § 7 Příjmy ze samostatné činnosti (např. podnikání),
  • § 8 ­Příjmy z kapitálového majetku,
  • § 9 Příjmy z nájmu.

Příležitostným příjmem nejsou autorské honoráře.

Kdy platí osvobození od daně

Od daně z příjmu je v r. 2024 osvobozen příležitostný příjem, pokud nepřesáhne ve zdaňovacím období 50 000 Kč. Za r. 2023 (za který podáváme daňové přiznání nyní) byla však hranice pouze 30 000 Kč. Pokud příležitostný příjem není osvobozen od daně, musíte ho uvést v daňovém přiznání jako Ostatní příjmy dle § 10.

Příklady z praxe

Bude nutné danit přivýdělek v následujících případech ?

Paní Šetrná je zaměstnána jako učitelka a ve volném čase si občas přivydělává šitím pro své známé. Za rok 2023 si takto přivydělala 35 000 Kč.

Příležitostné příjmy za r. 2023 přesáhly hranici 30 000 Kč, tudíž je paní Šetrná musí v letos podávaném daňovém přiznání uvést v plné výši.

Paní Pracovitá je zaměstnána jako učitelka a ve volném čase si občas přivydělává šitím pro své známé. Předpokládejme, že si za rok 2024 takto přivydělá 45 000 Kč.

Pokud příležitostné příjmy za r. 2024 nepřesáhnou 50 000 Kč, budou osvobozeny od daně z příjmu, a nebudou se v daňovém přiznání uvádět, resp. nebude třeba kvůli nim podávat daňové přiznání.

Paní Podnikavá, která je vyučena jako dámská krejčová, má na šití živnost. Jejími klienty jsou zejména hotely. Ve volném čase si občas přivydělává šitím pro své známé. Za rok 2023 si takto přivydělala 25 000 Kč.

Nejedná se o příležitostné příjmy, protože paní Podnikavá má šití oděvů vedeno jako svou samostatnou podnikatelskou činnost, resp. živnost. Příjmy z šití pro známé má správně zařadit do příjmů ze samostatné činnosti (§ 7), a to nehledě na jeho výši.

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů