Ve Svitavách začala rekonstrukce chodníků v rámci projektu Velká dešťovka

Zdroj: Město Svitavy

SVITAVY – U hřbitova a na sídlišti u vlakového nádraží dělníci minulý týden začali s rekonstrukcí chodníků v rámci projektu Velká dešťovka. Cílem je výměna nepropustného asfaltového povrchu za propustný, který umožní lepší vsakování dešťové vody do půdy pod povrchem.

V roce 2020 bylo vytipováno ve městě celkem dvanáct lokalit, kde došlo k realizaci dvaceti dvou průzkumných vrtů, kvůli ověření podloží v rámci plánované výměny povrchů stávajících ploch. Také měly ověřit vsakovací schopnosti horninového prostředí pod projektovanými plochami. „V loňském roce byla ukončena první etapa zahrnující ulici Antonína Slavíčka, kde jsou zrekonstruovány chodníky a přilehlá parkoviště. Na letošní jaro je v plánu etapa druhá. Jedná se o chodník u hřbitovní zdi v ulici 5. května a o výměnu povrchů na sídlišti MŠ Marie Majerové,“ uvedla mluvčí města Kateřina Kotasová.

Veškeré práce mají skončit v červnu. Celkové náklady rekonstrukce obou dvou etap přijdou na necelých 13 784 264 korun včetně DPH.