Louku mezi Příhrádkem a zámeckými valy brzy ozdobí třímetrová nadživotní socha koně

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Na louce mezi Příhrádkem a zámeckými valy se od konce dubna setkáte se sochou asi třímetrového ocelového koně od umělce Michala Gabriela. Kůň zde zůstane minimálně rok a rozšíří tak stávající umělecká díla ve veřejném prostoru města.

V březnu letošního roku podala trutnovská galerie EPO1 návrh na bezplatnou výpůjčku sochy koně od významného českého sochaře Michala Gabriela. „Rozhodování z naší strany nebylo nikterak zdlouhavé, neboť je tato socha primárně určena do veřejného prostoru města, což nám zapadlo do dlouhodobého plánu umístit do Pardubic umělecký atribut koně, který je pro naše město tak typický,” přiblížila náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu Jiřina Klčová. Oddělení kultury pak společně se Službami města Pardubic vybralo dvě lokality, kde by socha mohla stát. Sám Michal Gabriel si obě místa přijel prohlédnout. Nakonec zvolil zelenou plochu mezi Příhrádkem a zámeckými valy.

Jedinými náklady města jsou náklady za převoz díla a manipulační prostředky, které jsou nutné k umístění díla na dané místo a zároveň také k pojištění sochy. Dohromady jde o necelých čtyřicet tisíc korun. V Pardubicích je okolo tři sta padesáti takových děl, jedná se například o sochy, plastiky, mozaiky, ale i pamětní desky či drobné sakrální stavby. Umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic najdete zobrazené v sekci Kulturní mapa na webu města.