Jak dopadla debata o spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví? Vedení města se sešlo s poslanci za Pardubický kraj

Spalovna - Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Vedení pardubické radnice spolu s poslanci za Pardubický kraj na začátku týdne probírali témata, ve kterých si obě strany mohou vzájemně pomoci. Mezi ně patří i znovuzprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Primátor města na schůzce otevřel první diskutované téma, kterým se stala spalovna. „Odpor proti spalovně v Rybitví trvá v Pardubicích už šestnáct let a nemáme v plánu v něm nijak polevit. I proto jsme se nyní obrátili na naše poslance, kteří by mohli apelovat na změnu zákona,“ objasnil primátor města Jan Nadrchal. Město nyní řeší spalovnu ve druhé komoře Parlamentu ČR – v Senátu. Petici tam dostali už v lednu a projednávali na dvou senátních výborech. Na celý areál se do Pardubic přijela také podívat senátní delegace, se kterou proběhla debata na radnici.

Důležitým cílem pardubické radnice je změna v legislativě, hlavně v zákonu o ovzduší. „Jsme odhodláni dosáhnout ne lokálních, ale celostátních změn v legislativě, které povedou k trvalému zlepšení kvality ovzduší. Chceme, aby zákon nařídil takovým provozům jako je spalovna ideálně kontinuální měření emisí a pokud by toto nařízení neprošlo, tak alespoň povinná měření od státní instituce s přísnými pravidly kontroly,“ řekla náměstkyně města zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. Radnice má také obavy ohledně důvěryhodnosti firmy AVE. „Nechápeme, jak může být firma, se kterou bylo a je vedeno několik trestních řízení za nedodržování zákonů a poškozování životního prostředí, vybrána k provozování zařízení jako je spalovna nebezpečných odpadů,“ dodala Klčová.