Nestandardní postup v zadávacím řízení na stavbu hřiště. Úřadu městského obvodu Pardubice V hrozí pokuta

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje veřejnou zakázku na „stegosaura“. Zahájil správní řízení na základě podnětu pirátského zastupitele Filipa Vařechy kvůli pochybnostem o zákonnosti postupu úřadu při realizaci veřejné zakázky na stavbu dětského hřiště na „Staré plovárně“ u Chrudimky.

Na nestandardní postup v zadávacím řízení na stavbu hřiště upozornil pirátský zastupitel Filip Vařecha už v září minulého roku. „Zakázka zahrnovala dodávku a montáž herních prvků z katalogové nabídky firmy Gartensta plus s.r.o., včetně unikátní sestavy „Stegosaurus“. Gartensta plus s.r.o., která sama zpracovala projektovou dokumentaci obsaženou v zadání veřejné zakázky, byla jediným účastníkem výběrového řízení a vyhrála tak bez ohledu na nabídkovou cenu,“ uvedl mediální manažer pirátů pro Pardubický kraj Martin Saifrt. Žádné konkurenční nabídky městský obvod nedostal. Vše totiž nasvědčovalo tomu, že zakázka je šitá na míru přímo této firmě. Výsledkem se stala předražená zakázka, kde jeden herní prvek stojí zhruba jako velký luxusní byt tři plus jedna v centru Pardubic, tedy téměř  sedm milionů korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil po úvodní prověřovací fázi správní řízení z moci úřední. Pokud nastane situace, kdy bude úřad sankciován, úhrada půjde samozřejmě z veřejných prostředků, a tím pádem i z kapes občanů městského obvodu. Pirátský zastupitel městského obvodu Pardubice V Filip Vařecha okomentoval zahájení správního řízení takto: „Vedení městského obvodu můj podnět opakovaně označovalo za projev politického boje.  Byl jsem označován nelichotivými termíny jako „hyena“. ÚHOS nyní potvrdil, že moje pochybnosti o regulérnosti zakázky byly na místě a úřadu by mohla být udělena pokuta.“ Na internetových stránkách ÚOHS se dozvíte konečné rozhodnutí celého řízení. Je vedeno pod spisovou značkou ÚOHS-S0378/2024/VZ.