Okleštěné Milostivé léto dle ministra Válka. Staví zdravotní prevence na delikvenci?

Zdroj: Pexels/Mikhail Nilov

ČESKO – Sněmovnou prošla další část tzv. Milostivého léta, ta se tentokrát bude týkat těch, kdo dluží na zdravotním pojištění. Ovšem podle odborníků se tentokrát bude jednat o příležitost, která se reálně dotkne jen minima lidí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) totiž s poměrně zvláštní argumentací protlačil namísto širší senátní verze verzi okleštěnou. Co tedy bude v praxi znamenat?

Koho se bude Milostivé léto týkat?

Ve druhé polovině roku dostanou ti, kdo dluží na zdravotním pojištění, šanci na to, aby své dluhy vyrovnali. Ovšem tato možnost se bude týkat jen poměrně úzké skupiny dlužníků, konkrétně těch, kteří mají dluh na pojistném i penále vymáhané současně v daňové exekuci. Ti tedy získají šanci na snazší vyrovnání. Pokud se přihlásí k úhradě dlužného pojistného, nebudou muset platit penále a exekuční náklady.

Peníze pro pojišťovny vs. oddlužení

Sněmovna zároveň odmítla verzi návrhu, kterou jí původně vrátil Senát (a právě tato senátní podoba byla jednoznačně podpořena zástupci STAN a Pirátů). Senátní návrh chtěl okruh lidí s nárokem na oddlužení rozšířit. De facto se tedy mělo Milostivé léto týkat dlužníků na zdravotním pojistném v jakékoliv fázi vymáhání dluhu – a mělo jim být odpuštěno veškeré penále kromě toho v soudní exekuci, jelikož se na něj vztahovalo Milostivé léto předchozí.  Proti tomuto rozšíření ale razantně vystupoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jeho hlavním argumentem bylo to, že kdyby byla přijata širší senátní verze, pojišťovny by přišly o část příjmů, které z penále dostávají.

„Nemohu se senátním návrhem souhlasit. Jsem si jistý, že by to vedlo ke snížení peněz ve fondech prevence zdravotních pojišťoven,“ uvedl přímo ministr. Potenciální „ztráty“ pak vyčíslil v případě největší české pojišťovny VZP na cca 600 milionů. Dle Válka si ale pojišťovny tyto peníze nenechávají, ale dávají je právě do fondu prevence. „Tento hlavní argument, že příjmy z penále, které jsou de facto virtuální, financují fond prevence, v podstatě vedou k závěru, že fond prevence jako by stavěl na delikvenci. Takže vlastně potřebujeme více dlužníků, abychom mohli financovat prevenci,“ kontroval ale Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni.

Kdo jsou dlužníci?

Dle slov Daniela Hůle pak právě původní senátní návrh přinášel důležité řešení. Dluhy na zdravotním pojištění totiž často vznikají v mládí, kdy se lidé po škole včas nezaregistrují na úřadu práce, nenastoupí do zaměstnání. A za těchto pár měsíců jim naskáčou dluhy v řádu tisíců, které pak v čase rostou. Jak také Hůle uvedl, dluhy mají lidé především u VZP, která vede exekuci proti cca 230 tisícům lidí. Sněmovnou přijatá verze Milostivého léta pak bude relevantní pro jednotky tisíc lidí, zatímco verze senátní by se vztahovala na desítky tisíc. „Povede to jen k větší frustraci, Člověk v tísni se od schválené verze distancuje,“ uzavřel. Na to ostatně upozorňoval i místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher. Ten při svém projevu ve Sněmovně uvedl, že senátní verze návrhu by nijak neměnila systém, datum ani princip Milostivého léta, ale zvětšila by množinu situací osob, kterých by se mohlo týkat. Žádné další změny na již schválené podobě Milostivého léta však již očekávány nejsou.