Billy the Kid – jeho život byl velmi bouřlivý a velmi krátký

Billy the Kid. Zdroj: www.picryl.com

Jméno Billy the Kid patří neodmyslitelně do historie Divokého západu. Byl jedním z nejslavnějších pistolníků Divokého západu.

Pistolníkova smrt

Jeho život skončil v noci na 14. července 1881. Podle oficiální verze ho v novomexickém Fort Summeru zastřelil šerif Pat Garrett ve chvíli, kdy Billy po noci strávené s milenkou vstoupil do ložnice svého přítele Pete Maxwella. Billy údajně ani nestačil vytáhnout revolver, šerif na něj vypálil dvě rány, z nichž ta druhá jej zasáhla přímo do srdce.

Pravda nebo ne?

V dnešní době už je těžké odhalit, co je pravda, co legenda a co jen fikce. Odehrálo se to tedy skutečně tak, jak bylo vypovězeno? Samo o sobě je dosti obtížné vykreslit pravdivě krátký život muže, u kterého není jisté ani datum narození. Historikové se nedokáží shodnout ani na tom, kdo se pod přezdívkou Billy the Kid vlastně skrýval – psanec a zločinec nebo snad neprávem stíhaný člověk, který mohl být úplně jiný?  Co víme, je, jak byl život na Divokém západě obtížný a Billy věděl, jak v tomto drsném světě obstát. Občanským jménem se jmenoval Henry McCarty, a když zemřela jeho matka, vedl tento mladý muž divoký život. Cestoval – někdy sám, jindy se přidal k nějaké zločinecké bandě.

Život, který vedl

Není divu, že netrvalo dlouho, a dostal se do křížku se zákonem, i když se zdá, že jeho pověst přeháněla. Z 21 vražd, které mu jsou připisovány, jich údajně prokazatelně spáchal osm. V roce 1877 se pohádal v jednom saloonu, což skončilo smrtí soupeře – a Billy byl v nepřítomnosti poprvé odsouzen k trestu smrti. Přejmenoval se v té době raději na Williama H. Booneyho.

Zajímavé je, že ač patřil k nejhledanějším mužům na Západě, nikdo ho nedokázal vystopovat. Zapletl se do tzv. války o dobytek v lincolnském okrese a jeho role byla v tomto rančerském sporu na jedné straně oslavována, na druhé straně zatracována. Během této „války“ skutečně zabil několik lidí. Tím si však nadělal nepřátele z řad dobytkářů, a ti byli vlivní.

Ale co se mu stalo osudovým, bylo setkání s Patem Garrettem. Když byl Pat 1. ledna 1880 zvolen šerifem lincolnského okresu, pustil se do Billyho pronásledování. Byla to pro něj nejen otázka cti – ve hře byla i vysoká odměna.

Říká se, že snad oba muže pojilo přátelství, které skončilo v době, kdy se vydal Billy na šikmou plochu, alespoň tak nám to líčí film Pat Garrett a Bill the Kid z roku 1973. Ale nebyla to tak docela pravda – muži se sice znali, ale do kamarádství měli prý daleko. Ostatně Garrett je také autorem verze o Billyho smrti. Podle něj byl Billy ozbrojen revolverem, proto měl právo jej bez váhání zastřelit. Existuje ale také verze, že Billy byl v oné chvíli vyzbrojen pouze nožem na krájení masa.

Pravý nebo falešný?

Jeho smrtí ale chaos kolem něj neskončil. Billyho tělo prý bylo pohřbeno na hřbitově ve Fort Summeru a na hřbitůvek proudí ještě dnes zástupy fanoušků Divokého západu. Ovšem jde skutečně o jeho hrob? Podle některých dalších verzí totiž Billy nezemřel, naopak se mu s Garrettovou pomocí podařilo uprchnout a do hrobu byl pohřben někdo jiný. V roce 1938 kupříkladu zemřel muž jménem John Miller, který byl podle pozůstalých opravdovým Billym the Kidem. I někteří další muži se za Billyho vydávali.

Kdo v původním hrobě tedy vlastně leží?