Penzijní spoření přináší od července nepříznivou změnu pro důchodce

Zdroj: pixabay.com, free image

Penzijní spoření dozná během několika dnů výrazné změny. Například u nižších měsíčních úložek sníží výši svého státního příspěvku, zatímco u vyšších úložek příspěvek navýší, podrobně náš článek. Tato změna se dotkne všech účastníků. Pak je ovšem změna, která se dotkne jen některých, a to starobních důchodců. A rozhodně je nepotěší.

Senioři v důchodu

Zákon o doplňkovém penzijním spoření, totiž v § 13 odst. 1 pís. a) uvádí, že nárok na státní příspěvek má účastník, kterému nebyl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění. Přeloženo do běžné mluvy to znamená, že: Senioři, kterým byl přiznán starobní důchod (hovoří se o důchodu starobním, nikoli invalidním), ztratí od července 2024 nárok na státní příspěvek. Poslední státní příspěvek tedy obdrží za červen 2024.

Ostatní senioři

Od července budou mít nárok na státní příspěvek pouze klienti, kterým nebyl přiznám starobní důchod a kteří si zároveň spoří na penzijní spoření alespoň 500 Kč měsíčně. Toto je totiž minimální úložka, při které již dostanou státní příspěvek, a to ve výši 100 Kč měsíčně (dosud se jednalo o 130 Kč měsíčně).

Výhody pro seniory v důchodu

Senioři, kteří pobírají starobní důchod, a tedy ztratili nárok na státní příspěvek, budou mít od letošního července možnost ušetřit na dani. Budou si totiž moci od daňového základu odečíst celou výši svých vkladů až do limitu 48 000 Kč ročně. Při 15% dani z příjmu mohou takto dosáhnout úspory až 7 200 Kč ročně. Tato výhoda se však týká pouze starobních důchodců se zdanitelnými příjmy, tj. těch, kteří stále pracují či podnikají nebo mají příjmy třeba z pronájmu. Ti, kteří jsou ve starobním důchodě a nemají žádné vedlejší příjmy, tento benefit nevyužijí.

Pokud má pracující starobní důchodce to štěstí, že mu zaměstnavatel přispívá na penzijní spoření, platí, že příspěvky zaměstnavatele se zhodnocují stejně jako vlastní vklady. Nesnižují se o odvody na zdravotní a sociální pojištění, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

Podrobné informace ohledně výše státních příspěvků při konkrétních měsíčních úložkách najdete zde.