Domov se zvláštním režimem v Domažlicích se bude rozšiřovat

DOMAŽLICE – Budova domova se zvláštním režimem v Benešově ulici, kde svoje zázemí nachází osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách, a osoby se stařeckou nebo např. Alzheimerovou demencí, bude navyšovat svoji kapacitu.

Tento objekt bývalých jeslí byl ke svému novému účelu otevřen v únoru 2018 s kapacitou 24 lůžek. Nyní se chystá vybudování přístavby, kterou projektuje ateliér Mepro. Ten vytvořil i projekt pro původní objekt Domova se zvláštním režimem. Nejdříve však dojde k provedení inženýrsko-geologických prací, včetně vyhodnocení možnosti vsakování a radonového průzkumu na stavbu. Tuto zakázku zadala rada města Erice Suchomelové z Vitína. ,,Práce vyjdou na 154 810 Kč bez DPH,“ vyčíslil domažlický starosta Radek Wiesner.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.