Pečujeme doma I. Péče o závažně nemocného v domácím prostředí. Co je dobré vědět, než začnete

Foto: PAHOP

Naše přání se v průběhu života mění. V mládí často usilujeme o popularitu, o budování perspektivní kariéry, následně o založení šťastné rodiny a třeba o vlastním domě se zahradou nebo o cestě kolem světa. Postupem času však na konci těchto různorodých, a mnohdy velmi smělých, přání bývá většinou přání jediné – odejít z tohoto světa bezbolestně v klidu a míru. Umožnit volné duši, která již není zatížena bolavou tělesnou schránkou, aby vyletěla z okna, které důvěrně známe, a nikoli z okna anonymního nemocničního pokoje. Přání na první pohled obyčejně skromné. Avšak jen ten, kdo dlouhodobě pečoval, ví, jak nesmírně náročná může být snaha jej splnit.

Pokud právě zvažujete, zdali péči o nemocného blízkého v domácím prostředí zvládnete, naše volná série článků Pečujeme doma vám může pomoci nejen v samotném rozhodnutí, ale také prostřednictvím praktických rad i v péči samotné.

Kdo je připraven není zaskočen

Pokud je váš blízký právě v nemocnici, využijte čas k přípravě na jeho příchod domů. Je nezbytné zvážit následující fakta a podniknout potřebná opatření, která nemocnému ulehčí návrat a vám usnadní následnou péči.

Zdravotní stav

Základem je zjistit jeho zdravotní nemocného, a to jak fyzický, tak psychický. Často bývá totiž nutné upravit prostorové uspořádání bytu tak, aby v něm byl nemocný schopen i nadále fungovat. Například člověk upoutaný po infarktu či mozkové příhodě na vozíček potřebuje k pohybu mnohem větší manévrovací prostor. Potřebuje také připevnit madla, která fungují jako opora při přesunu na WC nebo do sprchy, případně odstranit prahy. Je nutné vědět, nakolik je schopen samostatného fungování, tj. jestli je ležící, posadí se sám na lůžku, jakou vzdálenost ujde a jakou oporu k tomu potřebuje. Dále za jakých podmínek je schopen zvládnout jídlo, osobní hygienu a oblékání.

Přizpůsobení domácnosti nemocnému

Je tedy nezbytné projít si celou domácnost a promyslet potřebné úpravy. Zejména odstranit překážky bránící pohybu (prahy, nábytek) a umožnit přístup k potřebným částem bytu (pobytový pokoj, kuchyň, koupelna, WC) a vyřešit např. zdolávání schodů. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat také ustavení lůžka nemocného. Někdy stačí lůžko přístupné pouze z jedné strany, jindy je potřeba přístupu z více stran. Také je dobré, aby na lůžko dopadal dostatek denního světla, aby si nemocný mohl číst či luštit křížovky, pokud to zvládne, a neunavoval zrak neustálým umělým osvětlením. Zároveň by neměl být vystaven průvanu při větrání, aby jej neofouklo.

Foto: PAHOP

Potřebné pomůcky

Nemocný člověk potřebuje ke svému fungování celou řadu pomůcek, např. berle, chodítko, antidekubitní podložky či matraci, pojízdný stolek, bazének na mytí vlasů, láhve na moč. Dále madla, nástavce na WC či přenosnou WC židli, protiskluzové podložky, sedačky do sprchy nebo upravené nádobí k podávání stravy. Mezi častou nutnost patří inkontinenční podložky, pleny či plenkové kalhotky. Některé z pomůcek si musí pacient hradit sám, na jiné však přispívá (nebo je plně hradí) zdravotní pojišťovna, pokud lékař vystaví poukaz.

Zdravotnické přístroje

Mnohdy je potřeba také používat speciální zdravotnické přístroje, např. lineární dávkovač (přístroj sloužící k nepřetržitému podávání léčiva) nebo oxygenátor (přístroj zajišťující lepší kvalitu dýchání). Tyto přístroje si lze zpravidla zapůjčit, např. v půjčovnách zdravotních pomůcek a přístrojů.

Pomoc zvenčí

Péče o nemocného člověka bývá mnohdy tak náročná, že pečující osoba ji není schopna časově, ani odborně sama zvládnout. Proto je důležité být dobře informován o možnostech dostupné pomoci (např. v podobě služeb sociální péče formou odlehčovací služby) a o formě jejího financování.

Podrobně se o tématu dozvíte v další části našeho volného cyklu Pečujeme doma.

Zdroj: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště.