Rokycany mají druhou nejkrásnější alej v Plzeňském kraji, podívejte!

Zdroj: Město Rokycany

ROKYCANY – Velký úspěch zaznamenalo město Rokycany, které mělo své želízko v ohni v rámci soutěže Alej roku Plzeňského kraje. Tím byla známá krásná alej U Saské brány.

Ta získala pouze o jeden hlas méně, než vítěz letošního ročníku této ankety, Dlouhá alej v Tachově, a tak se musela spokojit s i tak krásným druhým místem. Letos do této soutěže lidé nominovali 93 alejí a stromořadí ze všech 14 krajů v České republice. Za Plzeňský kraj se jich zúčastnilo šest. Vítěze v pondělí 16. ledna vyhlásil český spolek, zaměřený na ochranu životního prostředí, Arnika. „Moc děkujeme všem občanům, kteří se rozhodli dát svůj hlas naší krásné aleji U Saské brány. Uniklé vítězství o jeden hlas nás samozřejmě mrzí. Gratulujeme do Tachova k vítězství,“ uvedl starosta města Rokycan Tomáš Rada.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V Plzeňském kraji to bylo napínavé do poslední chvíle, protože první tři místa se lišila o jeden hlas a pořadí se neustále měnilo. Nakonec titul Alej roku 2022 Plzeňského kraje vyhrává Alej u minerálního pramene neboli Dlouhá alej, která je díky své výjimečnosti vyhlášená jako památná. Dovede turisty až k Windischgrätzovu minerálnímu prameni.

Alej U Saské brány byla vysazena v roce 1893 po zasypání příkopů podél městských hradeb. Ačkoliv samotná brána byla brzy poté zbourána, prostranství s alejí se výrazně nezměnilo a její jméno si zachovává dodnes. Rostou zde více než dvě desítky vzrostlých lip, z nichž některé jsou zřejmě ještě z původní výsadby. Na alej pak volně navazuje zelená enkláva, která se táhne podél zbytků městských hradeb směrem ke Střelnici.

Hodnota této aleje má několik důvodů. Především se jedná o jednu z posledních alejí, které v centru Rokycan (zatím) zbyly po mohutném kácení, jež ve městě bohužel probíhalo v minulých letech. Stromy také výrazně zlepšují mikroklima celého prostranství, což je užitečné, protože se zde nachází škola a školka a prochází zde hodně lidí. Celá alej navíc vykresluje část hranice původního půdorysu historických Rokycan.

Vítězové soutěže Alej roku 2022 Plzeňského kraje:

  • Alej u minerálního pramene (Dlouhá alej) – 108 hlasů
  • Alej U Saské brány v Rokycanech – 107 hlasů
  • Stromořadí Hlavňovice k Suché – 105 hlasů

Cílem ankety je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Vzrostlé stromy přinášejí užitek přírodě i lidem. Pomáhají lidem například tím, že omezují hluk ze silnice, nebo omezují odnos zeminy z polí, také pomáhají řidičům v orientaci při snížené viditelnosti. Ochranou stromů podporujeme přírodní rozmanitost, tedy i živočichy, kteří ve stromech žijí.