Západočeské muzeum Plzeň: Objevte největší historickou zbrojnici v ČR

Budova plzeňského muzea. Zdroj: Západočeské muzeum Plzeň
Budova plzeňského muzea. Zdroj: Západočeské muzeum Plzeň

Navštivte Západočeské muzeum Plzeň – místo, kde se snoubí krása s historií. Nahlédněte a probádejte minulost Plzeňského kraje v expozicích, které jsou plné unikátních předmětů a zajímavostí. Víte o tom, že zde najdete největší dochovanou historickou zbrojnici v České republice? Takže, pojďte dál…

Historií dýchající muzeum vně i uvnitř, to je Západočeské muzeum Plzeň

Už samotná novorenesanční budova plzeňského Západočeského muzea stojí za obdiv. Byla postavena v letech 1896 –1899 podle návrhu Josefa Škorpila. Dodnes patří k nejkrásnějším dominantám historického jádra Plzně. Vyrazte na výlet do Západočeského muzea v Plzni, najdete zde čtyři stálé expozice, dva výstavní sály a knihovnu. Muzeum je nabité historií, zajímavostmi a unikátními předměty. Uvidíte zde například funkční exponát Křižíkovy lampy, největší nález plavuně, lunety Augustina Němejce, kamenné portály ze zbořených plzeňských domů a mnoho dalších atraktivních exponátů.

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky z vašich výletů.

Muzejní expozice. Foto: Václav Marian. Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni
Muzejní expozice. Foto: Václav Marian. Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni

Jakou vzácnost ukrývá Západočeském muzeum Plzeň?

  • Zajímá vás historická zbroj? Pak určitě navštivte stálou expozici „Plzeňská městská zbrojnice“. Její unikátnost tkví v tom, že je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. V roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV. Expozici tvoří palné zbraně a zbroj z období od konce 14. do poloviny 17. století. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek, neboli hákovnic s luntovým zámkem, a soubor mušket z období třicetileté války. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 činí expozici výjimečnou.
  • Pohledy do minulosti „Plzeňského kraje – Archeologie“, je expozice, která vás zavede do pravěku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se seznámíte s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve vitrínách uvidíte trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si můžete vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Vstupte interaktivně do minulosti

  • Expozice s interaktivními dotykovými panely vám nastíní „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Historie“. Poznáte tak dějiny západních Čech od 10. do poloviny 19. století. Výstava je členěna do kapitol – Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848.
  • Jste milovníky uměleckých řemesel? Pak vstupte do výstavních prostor nazvaných „Umělecká řemesla – Užité umění“. Vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů uvidíte také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotickou kolekci řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům vám zprostředkuje moderní vizuální technika.
Expozice v plzeňském muzeu. Foto: Václav Marian. Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni
Expozice v plzeňském muzeu. Foto: Václav Marian. Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni

Turistické informace

Aktuální informace o otevírací době, vstupném a akcích najdete na internetových stránkách muzea – klikněte zde.
Pro hendikepované návštěvníky jsou v budově muzea k dispozici zdvižné plošiny, nájezdové rampy a výtah. Upozorňujeme, že před budovou muzea platí zákaz parkování. V okolí muzea je ovšem několik parkovacích zón, které můžete využít. Vstup s kočárkem do výstavních prostor není povolen, během návštěvy ho lze ponechat v prostorách šatny. Fotografovat v prostorách muzea můžete, ovšem bez použití stativu či externího blesku.

Místo výletu

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň
Město: Plzeň 3 – Vnitřní Měst

Kontakt

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

tel.: +420 378 370 113
tel.: +420 378 370 111
e-mail: info@zcm.cz
www.zcm.cz

Tip na fajn výlet

Pojďte s námi zavítat do jedné z nejnavštěvovanějších zoologických zahrad u nás, Zoo Plzeň, a potom směle vykročte na dobrodružnou cestu do pravěku – DinoPark v Plzni nabízí záhadný svět pohyblivých ozvučených dinosaurů v životních velikostech.
Nebo se vydejte do světa vědy, přírodních jevů, techniky a experimentů, a to vše s vtipem, do zábavního a vědeckého centra Techmania Science Center v Plzni. A kousek za městem najdete úžasný letecký ráj na louce plné příběhů, Air Park Zruč u Plzně.