Podél cyklistické stezky u Radbuzy se mohutně kácelo

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2-Slovany

PLZEŇ – Blízké okolí cyklistické stezky u řeky Radbuzy v Cyklistické ulici se razantně změnilo. Zasloužilo se o to rozsáhlé kácení dřevin, které v mnohých mohlo vyvolat rozporuplné pocity.

K likvidaci stromů došlo během prosince 2022 a ledna 2023, a to z důvodu zasahování dřevin do ochranného pásma elektrické distribuční soustavy. „Kácení bylo oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k tomuto bylo vydáno souhlasné stanovisko Magistrátu města Plzně k zásahu do významného krajinného prvku. Kácení je v souladu se zákonem,“ vysvětluje se na serveru Městského obvodu Plzeň 2-Slovany.