Vzali to z gruntu! Na Trojce se pustili do úpravy keřů

PLZEŇ – Obyvatelé zadních Skvrňan už měli dost přerostlých keřů, které byly zaneřáděné odpadky od bezdomovců, a tak dali podnět na třetí městský obvod. Ten neotálel a pustil se do zorganizování prořezávání těchto dřevin.

Celý prostor se tak mohl řádně uklidit a došlo také k jeho prosvětlení. Zahradnické práce ale probíhají v současném období vegetačního klidu i jinde. Na keřových skupinách se nyní pracuje převážně v sídlištích. Jedná se o jejich ořez nebo případné zmlazení kvůli bezpečnosti, rozhledovým podmínkám nebo estetickým vlastnostem. Dále třetí městský obvod zajišťuje výhrab listí a úklid odpadků. „Tyto práce jsou prováděné na základě žádostí jednotlivých SVJ, podnětů Městské policie a případně místního šetření. V současné době tyto práce probíhají zejména v oblasti Skvrňany a Bory,“ uvádí starosta centrálního obvodu David Procházka.

Na Skvrňanech se ořezávalo zejména v ulicích Vojanova, Macháčkova, K. Steinera, Lábkova, Křimická, Na Okraji a také v oblasti Bory v ulicích Karla Vokáče, Tomanova, Čermákova, Skupova, Mandlova či Heyrovského. „V letošním roce plánujeme také několik rekonstrukcí zeleně, které přispějí k větší atraktivitě daných míst díky zpřehlednění lokalit a nové výsadbě kvetoucích keřů, trvalek či cibulovin,“ doplňuje starosta. Rekonstrukce se chystá v ulici Budilova, Schwarzova u 2. základní školy, v ulici Anglické nábřeží pod Komerční bankou, na náměstí T. G. Masaryka a ve vnitrobloku Baarova – Skupova.

Do konce března přibude do ulice v Bezovce nový strom. Platan javorolistý doplní uliční stromořadí. Některé stromy ve třetím obvodu čeká takzvaný hlavový řez. Ten se provádí v ulicích Hroznová, Ovocná, Chvojová, Přeštická, Lukavická, Tělocvičná, Antonína Uxy, Máchova, nám. Českých bratří, Raisova, Žižkova, V Bezovce, Bolzanova, Zikmunda Wintra, Družstevní, Na Belánce, Vinohradská, Politických vězňů a dalších.

Případné další náměty, připomínky, poznatky a podněty, které souvisí s prováděnými úklidy nebo péčí o zeleň, můžete posílat na uklidmo3@plzen.eu a zelenmo3@plzen.eu. Využít můžete také aplikaci PlzniTo nebo web www.plznito.cz.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 3