Čekejte dopravní omezení! V Domažlicích se bude rekonstruovat

Zdroj: Město Domažlice

DOMAŽLICE – Už letos propuknou v Domažlicích zásadní rekonstrukční práce, které s sebou přinesou i nezbytná dopravní omezení.

Konkrétně se jedná o Benešovu ulici a jejich rozsah obsáhne úsek od křižovatky s Komenského ulicí až ke křižovatce s ulicí Fügnerovou. V příštím roce na jaře se pak počítá s renovací až ke katastrálnímu úřadu. Se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) je navíc předjednáno, že v roce 2025 by navázala závěrečná etapa, při které by rekonstrukcí prošla silnice od katastrálního úřadu až na hranici města.

Město se pokusí získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Bude hradit nové chodníky, nová parkovací stání podél silnice i opravu malého parkoviště u budovy Komerční banky. Z prostředků SÚSPK bude rekonstruována silnice. V rámci této rozsáhlé stavební akce provede vodárenská společnost CHVaK i opravu kanalizace.

Do termínu Chodských slavností by rekonstrukce kanalizace měla být hotova, poté bude na komunikaci položen provizorní asfaltový povrch a po slavnostech by SÚSPK začala s kompletní rekonstrukcí ulice. ,,Občané budou dopředu informováni o dopravních omezeních, které budou vyplývat z aktuálních stavebních prací,“ uvedl místostarosta Pavel Faschingbauer.