Silnice budou v Klatovech bezpečnější! Cyklisté se mohou těšit na nové stezky

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

KLATOVY – Odvést cyklisty i pěší mimo rušné silnice do samostatných koridorů a zajistit tak jejich bezpečnost, je hlavní motivací města Klatovy pro další výstavbu stezek.

Cílem je tímto způsobem propojit Klatovy se sousedními obcemi. „V současné době mají Klatovy vystavěno téměř 23 km samostatných stezek, které leží většinou podél dopravně vytížených silnic. Mnoho dalších stezek se projekčně připravuje. Zároveň hodlá město Klatovy také obnovit tzv. „polní cesty“, které taktéž propojí Klatovy s okolními obcemi. Připravuje se například cesta mezi zahrádkářskou kolonií Harfa a lokalitou Klášterka,“ vysvětluje vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy František Kocfelda.

Dle jeho slov se zatím dosavadní realizace jednotlivých stezek může jevit jako nesystémová, konečným cílem ale je nejen zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy v Klatovech, ale i její bezpečné propojení s nejbližšími obcemi. „Například v roce 2017 byla v rámci rekonstrukce průtahu Soběticemi vybudována smíšená stezka v této obci. Její propojení s městem Klatovy bude zajištěno až v roce 2024, kdy dojde k vybudování stezky v rámci stavby Východního obchvatu Klatov. Zároveň dojde i k propojení mezi obcemi Luby a Sobětice. Při této stavbě bude mimo jiné pro stezku využit i koridor mostu budovaný v rámci obchvatu. A také se dočkáme stezky, která propojí Klatovy s Čínovem,“ vysvětluje vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy František Kocfelda. „V roce 2020 vybudovalo město stezku pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy. Byl přitom využit i koridor historické, ale již dříve rozorané cesty. Stezka je napojena na místní komunikaci v blízkosti Beňov. I nadále je v plánu města provést společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR i stezku, která povede podél silnice 1. třídy přes Beňovy až k pískovně,“ pokračuje František Kocfelda.

Rovněž v tomto roce byla v rámci rekonstrukce průtahu Štěpánovicemi postavena i smíšená stezka v této obci. Její začátek najdete na návsi a vede podél silnice 1. třídy, vpravo ve směru na Klatovy. Na tu navázala ještě v roce 2020 další část. Ta propojuje stezku ve Štěpánovicích se stezkou vybudovanou v roce 2011 v lokalitě Pod Borem. „Cyklisté i chodci se dostanou po těchto stezkách až do Klatov (k plaveckému bazénu),“ uzavírá František Kocfelda.