Rozsáhlá modernizace gymnázia i střední odborné školy určitě potěší studenty

Zdroj: Město Rokycany

ROKYCANY – Už letošní rok prostory rokycanského gymnázia i střední odborné školy projdou rozsáhlou modernizací a studenti se tak budou moci cítit jako v novém.

Stavební úpravy i nákup technického vybavení budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance budou použity na vybudování nových laboratoří pro přírodovědné předměty, učebny robotiky a 3D tisku, výrazně se zmodernizuje výpočetní technika a nakoupí se tablety pro výuku cizích jazyků. Je nutné také zrekonstruovat výtahy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv. Vícero zpráv na téma kriminalita najdete na FB skupině Policie v akci – Plzeňský kraj.

V posledních letech Gymnázium a střední odborná škola v Rokycanech prochází dynamickým rozvojem. „Kromě již zavedených studijních oborů škola nově získala certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme a nabízí žákům možnost ukončit studium touto mezinárodně uznávanou zkouškou. Počet uchazečů o studium se každým rokem zvyšuje. Současně se škola snaží prosazovat moderní výukové metody. Žáci jsou motivováni k tomu, aby samostatně vyhledávali a ověřovali informace, uvažovali v souvislostech, osvojili si základy badatelské práce. Důraz se klade na kvalitní výuku cizích jazyků, na práci s digitálními technologiemi, stejně jako na praktická cvičení z přírodních věd,“ uvádí mluvčí Rokycan Adriana Jarošová.

Tento směr výuky ovšem právě předpokládá vysokou úroveň technického vybavení učeben, které musí držet krok s vývojem současné vědy a techniky. „Vedení školy proto plánuje v průběhu letošního roku rozsáhlou modernizaci výukových prostor v obou budovách školy. V rámci projektu budou vybudovány nové laboratoře pro přírodovědné předměty, učebny robotiky a 3D tisku. Počítá se také s výraznou modernizací výpočetní techniky zejména v odborných učebnách a s nákupem tabletů pro výuku cizích jazyků. Prostředky z projektu budou využity i na nezbytnou rekonstrukci výtahů, které jsou nutným předpokladem pro bezbariérový provoz školy,“ uzavírá mluvčí.