O Pekle v havarijním stavu jednala speciální pracovní skupina

Zdroj: Město Plzeň, foto: M. Pecuch

PLZEŇ – Bývalý Dělnický dům Peklo je dnes zapsanou nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek. Jeho havarijní stav je však alarmující, a tak už podruhé jednala Pracovní skupina KD Peklo, tentokrát přímo v samotné budově, aby shlédla možnosti rekonstrukce, ale také zdevastovaný prostor.

Zástupci města se v Pekle sešli společně s odborníky, aby si ujasnili, jakými způsoby lze tuto kulturní památku zachránit. Skupinu jmenovala Rada města Plzně na konci loňského roku. „Důležité je vžít se do role potenciálních návštěvníků, kteří budovu v budoucnu využijí. Peklo je svědkem kulturní historie Plzně a pokud se podaří ho opravit dle plánů, mělo by být výkladní skříní města,“ řekl na setkání Pavel Bosák, technický náměstek primátora.

Podle radní pro oblast kultury a památkové péče Elišky Bartákové Plzeňané v rámci připomínek ke kulturní infrastruktuře města nejčastěji volali právě po záchraně KD Peklo, kde oceňovali hlavně dobrou akustiku a umístění v centru města. „Zatím jsme se shodli na tom, že v objektu by mohlo být například zázemí pro Plzeňskou filharmonii a měl by být zachován sál. Naším přáním je zprovoznit ho v nejbližších letech. Před námi je ještě ale mnoho práce, nyní jsme v základní fázi úvah, jak s tímto významným prostorem naložit,“ upozornila Eliška Bartáková.

Dne 9. listopadu 2020 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 412 záměr objekt prodat, což se následně nezdařilo. Kulturní dům přitom patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Stavební vývoj areálu je rozmanitý. Počátek stavby se datuje do roku 1894, Velký sál KD Peklo v neorenesančním slohu byl přistavěn v letech 1905 až 1907. V místě terénního zlomu komplex obsahuje dvě podzemní podlaží – budova s restaurací a klubová část vznikla v roce 1938, hlavní schodišťová hala, schodiště pro velký sál a sociální zařízení byla postavena v roce 1957. Poslední etapou byla přístavba zázemí za Velkým sálem z roku 1967. Celý komplex budov (Pobřežní 10 a 12) vytváří uliční frontu směrem do Pobřežní ulice a navazuje na Fischerovu vilu. Zadní část komplexu, orientovaná do Jízdecké – Tyršovy ulice, má spíše průmyslový charakter s celou řadou zásobovacích ramp. Stávající objekty jsou celkově ve špatném technickém stavu. V rámci KD Peklo je pro veřejnost otevřeno Muzeum Patton Memorial Pilsen, které provozuje Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace.

Zdroj: Město Plzeň, foto: M. Pecuch