To je síla! Vloni se v Rokycanech recyklovaly tuny starých elektrospotřebičů!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

ROKYCANY – Žijeme v jednadvacátém století, a tak je samozřejmostí, že elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a těžko si ho bez nich dokážeme představit. Bohužel, elektroodpad je v současné době také jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu.

Ten obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů, a právě díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace ale také umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv. Čtěte krimi články pohodlně z jednoho místa na FB skupině Policie v akci – Plzeňský kraj.

Této situace si je dobře vědomo město Rokycany, které si pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení vybralo ke spolupráci také kolektivní systém ASEKOL. Díky němu tak bylo za rok 2022 zpracováno neuvěřitelných 28 050 kilogramů elektrozařízení, a tím uspořeno přes 17 tun primárních surovin či 317 MWh elektrické energie. Díky zodpovědné recyklaci vznikla úspora elektrické energie ve výši 317,79 MWh, ušetřili jsme 17,58 tun primárních surovin a 1 764,76 metru krychlových vody. Úspora takového množství vody se rovná množství, které je spotřebováno při 23 689 cyklech sprchování. Dále bylo uspořeno 29 904,75 litru ropy, což odpovídá spotřebě běžného osobního automobilu k ujetí 439 600 kilometrů. A především jsme také snížili produkce skleníkových plynů o objemu 22,82 tun,“ vysvětlil Tomáš Lavička, který má na starosti odpadové hospodářství města Rokycan.

Kromě společnosti ASEKOL spolupracuje město také s dalším provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru a zpracování odpadních elektrospotřebičů – se společností ELEKTROWIN a.s.

Kontejnery na elektro odpad:

  • Spilka
  • parkoviště u Zimního stadionu Rokycany
  • Pražská ulice (u benziny)
  • Přemyslova ulice (Trhovka)
  • Dukelská ulice (nad viaduktem)
  • ulice Boženy Němcové (Albert)
  • Sběrný dvůr Jiráskova

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kilogramů vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.