Brzy to v Rokycanech propukne! Náročná rekonstrukce zde zásadně omezí dopravu

Zdroj: Město Rokycany

ROKYCANY – V městě Rokycany se schyluje již k dlouho připravované rekonstrukci, která rozsahem svých náročných prací zásadně omezí a zkomplikuje dopravu. Důvodem je nevyhovující stavební stav zdejší komunikace, chodníků a související infrastruktury.

Vše propukne v pondělí 13. března 2023 a jedná se o Jiráskovo ulici, kam se právě v tento den rozjede stavební technika. Jiráskova ulice bude kompletně uzavřena pro nákladní dopravu, osobní automobily projedou pouze ve směru na Prahu.„Rekonstrukce se týká 723 metrů Jiráskovy ulice, dále 146 metrů Pražské ulice, 58 metrů ulice Palackého v úseku Jiráskova – Josefa Knihy, ulice Svazu bojovníků za svobodu v délce 248 metrů a náměstí 5. května v délce 211 metrů. Město bude investovat do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně a sadovnických úprav a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a dalších přilehlých ulic. V celé délce rekonstruovaných ulic bude provedeno nové veřejné osvětlení a vznikne 66 parkovacích míst. Bude vysazeno 86 nových stromů,“ vysvětlil místostarosta Rokycan Jiří Sýkora, do jehož gesce patří Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany, jenž má stavbu na starosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv. Čtěte krimi články pohodlně z jednoho místa na FB skupině Policie v akci – Plzeňský kraj.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

První část rekonstrukce bude probíhat od 13. března do 31. srpna 2023 v úseku od konce stavební úpravy provedené v rámci stavby okružní křižovatka Plzeňská – Jiráskova (vjezd do areálu Rumpoldu), konec stavebních oprav této části rekonstrukce bude v křižovatce Jiráskova – Svazu bojovníků za svobodu. Oprava bude probíhat za částečné uzavírky, ale je možná i uzavírka úplná, v některých částech rekonstrukce. Občané si mohou vyzvednout informační leták o dopravních omezeních v dopravě v průjezdu radnice Městského úřadu Rokycany, Masarykova náměstí 1 či na Odboru dopravy v budově Žďáru.

 

OSOBNÍ AUTA

Pro osobní auta platí částečná uzavírka silnice č. II/605 v Rokycanech, ulice Jiráskova, v úseku od okružní křižovatky ulic Plzeňská, Jiráskova, Třebízského (u Střelnice) ke křižovatce Jiráskova x Svazu bojovníků za svobodu. Jednosměrný průjezd bude možný ve směru od Plzně na Prahu. V úseku bude snížená rychlost na 30 km/hod. Objízdná trasa pro osobní vozy od Prahy na Plzeň je přes ulici Soukenická.

Zároveň bude uzavřeno vždy jedno rameno náměstí 5. května. Bude zachován vjezd dopravní obsluze, nebude možné v okolí vlakového nádraží zaparkovat. Palackého ulice bude uzavřena pro automobily v úseku Jiráskova – ulice Josefa Knihy, která tedy bude částečně od ulice Svazu bojovníků za svobodu slepá. Hradební ulice bude též slepou ulicí, s obousměrným provozem. Ulice Svazu bojovníků za svobodu bude bez omezení. Z Jiráskovy ulice, od okružní křižovatky s ulicí Josefa Růžičky, bude možné odbočit doleva i doprava do ulice Svazu bojovníků za svobodu.

Průjezd integrovaného záchranného systému a zásobování bude umožněn opravovanou Jiráskovou ulicí, stejně tak budou Jiráskovou ulicí projíždět linkové autobusy i městská hromadná doprava (směr Praha).

Co se týká dalších dopravních omezení, bude uzavřena místní komunikace ulice Komenského (u ZŠ T. G. Masaryka) od křižovatky s ulicí Smetanova k silnici v ulici Třebízského, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (výjezdy IZS) v průběhu stavby. Parkoviště v ulici Komenského a v ulici Havlíčkova je zpoplatněno až od 8 hodin. Zároveň budou v ulici Třebízského (blíže ke křižovatce U Saské brány) vyblokována parkovací místa, z důvodu užšího průjezdu. Ze Soukenické nebude možné odbočení doleva do ulice Dvořákova (směr nemocnice), řidiči se budou muset otočit na okružní křižovatce na Železné. Od nemocnice do centra v ulici Dvořákova bude přikázaný směr odbočení doprava. Objízdná trasa pro osobní vozy od nemocnice je ulicí Mládežníků – okolo budovy gymnázia (směr Pražská).

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Pro nákladní dopravu platí úplná uzavírka Jiráskovy ulice v úseku od okružní křižovatky u Střelnice ke křižovatce s ulicí Svazu bojovníků za svobodu a dalších navazujících místních komunikací. Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny a v případě krátkodobé uzavírky pro veškerou dopravu je vedena obousměrně po silnici č. II/605 ulicemi Třebízského a Soukenická. „Průchod pro pěší bude Jiráskovou ulicí po celou dobu zachován. Prosíme řidiče, aby sledovali dopravní značení!,“ nabádá na svém serveru město prostřednictvím své mluvčí Adriany Jarošové.

Za náročnou společnou investici města Rokycan a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje město zaplatí 84 milionů korun bez DPH, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje přes 12 milionů korun bez DPH. Částečně bude akce spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – cyklostezka. Město předalo staveniště zhotoviteli, kterým je společnost PORR Česká republika, v pátek 17. února. Termín dokončení je stanoven na 12 měsíců od zahájení stavby.