Předčasné ukončení stavebního spoření láká. Co je však potřeba zvážit

Zdroj: pixabay.com, free image

Při současné vysoké inflaci (v lednu přesáhla meziroční inflace 17 %) již úročení stavebního spoření nepředstavuje žádné terno. Nejhůře jsou na tom starší smlouvy, které jsou často úročeny i pouhým jedním procentem. Reálná hodnota úspor se na nich ztenčuje před očima. Jedinou brzdou znehodnocování byla státní podpora. Stát však nyní reálně zvažuje snížení její maximální výše o 50 %, tedy z 2 000 Kč na 1 000 Kč. Člověk nemusí být matematický génius, aby pochopil, že jeho penězům by bylo mnohem lépe třeba na spořicím účtu. Ten totiž běžně nabízí úročení mezi 5 až 6 % ročně. Peníze jsou na něm navíc okamžitě likvidní na rozdíl od stavebního spoření, kde mohou úspěšně ztrácet svou hodnotu ještě několik dalších let. Není divu, že se nyní mnoho lidí zajímá, jestli lze stavení spoření předčasně zrušit.

Výpovědní doba

Smlouvu můžete kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

O co přijdete

Pokud předčasně ukončíte své stavební spoření (tj. před uplynutím šestileté vázací lhůty), pak

  • automaticky přijdete o veškerou již vyplacenou státní podporu;
  • stavební spořitelna má právo požadovat úhradu poplatku, a to zpravidla ve výši 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2 000 Kč;
  • přijdete i o část úroků (tzv. bonusový úrok), a to tehdy, pokud se celkové úročení vkladu skládá ze základní a bonusové úrokové sazby. Bonusová sazba často tvoří až 50 % celkové úrokové sazby (např. u konkrétní smlouvy z r. 2020 se jednalo o 0,6 % + 0,6 %);
  • přijdete o všechna další zvýhodnění, kterými mezi sebou stavební spořitelny bojují o své klienty. Například když v daném časovém období uspoříte určitou sumu, dostanete tisíc korun navíc. Předčasná výpověď vás zpravidla o tuto výhodu připraví.

Úvěr

Pokud máte stavební spoření staršího data, jeho úročení je minimální, avšak zároveň jsou také nízké úroky u úvěru. Stojí tedy za zvážení, zda využijete výhodně úročený úvěr. Úvěr u starší smlouvy může být úročen pouze 3 % ročně, zatímco současné úročení hypotečních úvěrů činí 6 % ročně a více.

Vypovědět, či nevypovědět?

Obecně se nevyplatí vypovídat starší smlouvy. Přišli byste totiž o nastřádané státní podpory. Máte-li, například, smlouvu již čtyři roky a spoříte-li minimálně 20 000 Kč ročně, pak jste získali na státní podpoře 8 000 Kč. O tuto částku byste předčasnou výpovědí přišli.

Naopak, smlouvy staré jeden nebo dva roky, na nichž máte již nyní vysoký vklad, stojí za zváženou. Obětovaná státní podpora 2 000 Kč za rok vzhledem k celkovému objemu peněz může znamenat relativně nízkou částku. Dále přijdete minimálně o 2 000 Kč (0,5% poplatek za předčasný výběr) a o bonusovou složku úroku (například 0,6 %). Na druhé straně, pokud uložíte například částku 400 000 Kč na spořicí účet nebo termínovaný vklad s úrokovou sazbou 5,5 %, získáte za rok 18 700 Kč na úrocích (srážková daň z úroku činí 15%).

Vždy je potřeba nečinit ukvapená rozhodnutí, ale pečlivě zvážit všechna pro a proti.