50 procent sleva ve veřejné dopravě v Plzni. Platí již od zítra!

PLZEŇ – Již od zítra, tedy od 1. dubna 2023, začne v Plzni a Plzeňském kraji platit jednotná sleva ve veřejné dopravě. Ta se bude týkat hned několika skupin občanů.

Studenti, rodiče na mateřské, senioři, lidé v hmotné nouzi, ale také váleční veteráni v městské hromadné dopravě v Plzni budou moci využít slevu 50 procent, a to jak na předplatné, tak i jednotlivé jízdenky. Slevy jsou shodné pro veřejnou dopravu ve městě Plzni i v celém Plzeňském kraji. V Plzni navíc od 1. dubna mohou senioři od 65 let využívat MHD zdarma.

Sleva 50 procent bude poskytnuta na základě nového Tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který je cenově vstřícný vůči celé řadě kategorií cestujících – mládeži (15–18 let), studentům (18–26 let), osobám, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osobám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, osobám, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána, osobám pobírající dávku v hmotné nouzi a seniorům, kteří dovršili věk 65 let. „Z mého hlediska i z pohledu starších občanů města Plzně je nejpodstatnější ta změna Tarifu IDPK, která se týká občanů ve věku 65 až 70 let. Město Plzeň mělo až do komunálních voleb na podzim 2022 vůli poskytovat bezplatnou přepravu pouze občanům starších 70 let, a to pouze těm, kteří byli držiteli Plzeňské karty. Díky rozhodnutí nově zvolené rady města bude od 1. dubna 2023 bezplatná přeprava poskytována všem občanům starším 65 let s tím, že nárok mohou prokázat nejen pomocí Plzeňské karty, ale také na základě občanského průkazu či cestovního pasu. Město Plzeň tak vychází vstříc nejen svým starším občanům, ale také návštěvníkům z Plzeňského kraje, Česka, Evropy i celého světa,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Všichni, kdo patří do kategorií cestujících s nárokem na slevu 50 procent, kteří mají pro přepravu ve vozidle PMDP (Plzeňské městské dopravní podniky) aktivován slevový zákaznický profil na Kartě či Virtuální kartě, si mohou od 1. dubna 2023 koupit pro přepravu v Plzni zlevněné jednotlivé jízdné. Za stejných podmínek si zlevněné jízdenky pro cesty do Plzně a zpět (se zlevněným jízdným pro zónu 001 Plzeň) mohou koupit nově také občané, kteří budou cestovat do Plzně z jiných obcí a měst Plzeňského kraje. „Jsem moc rád, že i Plzeňský kraj poskytne padesátiprocentní slevu všem výše zmíněným skupinám. Je to další důkaz, že jsme v Plzni s Plzeňským krajem zajedno,“ dodal primátor Roman Zarzycký. „Pro město Plzeň a jeho občany je podstatné, aby od 1. dubna poskytované slevy vedly k tomu, že naši spoluobčané při cestách po Plzni i při cestách z jiných obcí do Plzně budou raději využívat služeb veřejné dopravy než vlastních aut. Sníží se dopravní zátěž komunikací vedoucích do centra Plzně a zlepší se stav životního prostředí nás všech,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar a dodal: „Ve vazbě na nový Tarif IDPK předložím Radě města Plzně návrh na snížení parkovacího poplatku na dvou záchytných parkovištích, kde je součástí poplatku i jízdenka na přepravu veřejnou dopravou po území města Plzně.“