Dětem kriticky schází fyzická zdatnost a vytrvalost. Příčinou jsou i finanční potíže rodin

Zdroj: Pexels/cottonbro studio

ČESKO – Fyzická zdatnost dětí se stále zhoršuje a dětem chybí zejména fyzická vytrvalost. Přesně to ukázalo nejnovější šetření České školní inspekce, jež zahrnulo na 300 tisíc žáků a studentů ze základních a středních škol napříč republikou. Jak data také naznačila, nejen do fyzické kondice, ale obecně i do vykonávaných fyzických volnočasových aktivit se více než kdy dříve propisuje také socioekonomická situace rodin. Ty totiž již nezřídka na úhrady sportovních kroužků nemají finanční prostředky.

Minimální vytrvalost a výkon zhoršující se s věkem

Fyzická zdatnost dětí klesá průběžně a stav se stále zhoršuje. Česká školní inspekce testovala čtveřici disciplín a nejhůře si žáci a studenti vedli ve vytrvalostním běhu. V něm více jak polovina všech dětí dosahovala ve výkonu kritické zóny. To v praktické rovině znamená, že tyto děti pociťují fyzické limity již při běžných činnostech. Do budoucna vykazují také vysoká zdravotní rizika. Jak dále šetření prokázalo, fyzická zdatnost se zhoršuje také s narůstajícím věkem. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal pak vysvětlil, že celkově se jedná o výsledek souhry celé řady faktorů. „Je to dáno více faktory, zejména pak změnami životního stylu, ale také socioekonomickým statusem rodin, což má dopad na to, jak se děti mimoškolním aktivitám věnují,“ shrnul.

A Zatloukalova slova pak potvrzují i čísla. Lepší kondici totiž aktuálně vykazují děti z měst ve srovnání s dětmi z menších obcí a vesnic. Nejlepších výsledků v celém šetření pak dosáhly děti z Prahy a Zlínského kraje. Naopak nejhorší výsledky byly zaznamenány v krajích Ústeckém a Karlovarském. Dle odborníků právě to dokazuje souvislost fyzické kondice děti se socioekonomickými aspekty. „Každý rodič, který někdy v poslední době vybíral pro své dítě kroužek nebo volnočasovou aktivitu, zjistil, jak se ceny zvedly. Pro mnohé je také těžké zajistit pro děti adekvátní sportovní vybavení, zejména pokud se jedná o sport na více profesionální úrovni,“ objasnila Jana Neumajerová, členka Unie rodičů. Dle jejich slov je tedy nesporné, že finanční bariéra pro rodiče z menších obcí jistě existuje.

Podpora pro rodiče?

Ačkoliv by bylo jistě možné namítat, že pravidelný pohyb by dětem měly zajistit alespoň hodiny tělesné výchovy, ne vždy tomu tak je – a být může. Vedle toho i školy organizují různé další sportovní akce jako lyžařské kurzy, cyklistické kurzy ad. I ty ovšem opět mohou být pro mnohé rodiče finančně nedostupné. Co se týká jejich možné podpory, obvykle záleží vždy na rozhodnutí jednotlivých krajů, zda na pomoc rodičům nějaké finanční prostředky vymezí. Např. hlavní město Praha nízkopříjmovým rodinám nabídlo pomoc právě při úhradě volnočasových aktivit pro děti, ale i při úhradách již zmiňovaných lyžařských kurzů, příměstských táborů ad.

Pomoci děti „rozhýbat“ a zvýšit tak jejich fyzickou zdatnost by pak měla také aktuálně připravovaná koncepce podpory pohybových aktivit dětí. Tu by mělo ministerstvo školství schvalovat ještě během tohoto pololetí. Jak potom vysvětlil šéf resortu, ministr Vladimír Balaš (STAN), formy podpory by měly být poměrně rozmanité. „Pracujeme na možnostech podpory od té metodické až po tu finanční. Část prostředků by mohla jít také do rekonstrukcí sportovišť,“ uzavřel.