Plzeň mění územní plán, občané se mohou vyjádřit

Budova plzeňského muzea. Zdroj: Západočeské muzeum Plzeň
Budova plzeňského muzea. Zdroj: Západočeské muzeum Plzeň

PLZEŇ – Vedení města Plzně připravuje v pořadí již čtvrtou změnu svého územního plánu. Záměr odsouhlasili zastupitelé. Územní plán města stanovuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města, slouží zejména projektantům, stavebním úřadům či vlastníkům nemovitostí, kteří v něm naleznou informace o využitelnosti svého pozemku. Jeho zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

„Změnil se zákon i vyhláška, proto musíme celý plán převést do jednotného standardu. Tuto příležitost zároveň využijeme k dalším smysluplným úpravám, aby se město mohlo úspěšně a udržitelně rozvíjet,“ vysvětluje  náměstek primátora Pavel Bosák. K plánu se mohou nyní vyjadřovat i občané Plzně.

„Nyní je na občanech, vlastnících pozemků organizacích a dalších, aby podali své podněty na změnu. Čas mají do konce září,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Městské obvody, organizace i veřejnost mají možnost podat náměty na podatelnu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 301 00 Plzeň. Posuzovat se budou též náměty, které byly zaslány na stavební úřad do současné doby. Náměty na změnu územního plánu budou vyhodnoceny a eventuálně zapracovány.

Město Plzeň má nový územní plán od roku 2016, změnou prošel poprvé v roce 2021, následovaly další dvě změny, které v letošním roce nabydou účinnosti.