Xenoglosie: Tuto záhadu lidského mozku se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Jedna z nejzajímavějších skrytých schopností lidského mozku se nazývá xenoglosie. Je to jev, kdy lidé najednou zjistí, že jsou schopni vědomě nebo v transu komunikovat v rozpoznatelných jazycích či nářečích, kterým se nikdy neučili.

Psychiatrická diagnóza to není

Je sice pravda, že psychiatři, zabývající se léčbou schizofrenie, již zřejmě objasnili způsob, jakým si lidská mysl dokáže vytvořit celou škálu různých osobností. Je však těžké si představit, že by případy xenoglosie mohly být výsledkem podobného rozkolu normálního vědomí příslušné osoby. Ovládnutí cizího jazyka předpokládá usilovnou přípravu a cvik. Pravděpodobnost, že bude možné vysvětlit tuto skutečnost přirozenou cestou, se ještě zmenší, ukáže-li se, že se daný jazyk již stovky let nepoužívá.

Rosemary

Asi nejzvláštnější případ xenoglosie, který se objevil, se týkal mladé dívky z anglického města Blackpoolu, kterou v roce 1931 ovládla (přerušovaně) osobnost babylónské ženy Teleky Ventui, která žila v období 18. dynastie starověkého Egypta – asi 1400 př. Kr. V záznamech britské Společnosti pro psychický výzkum je dívka vedená pod pseudonymem Rosemary. Ta dokázala ve chvílích takovéhoto ovládnutí mluvit postaru znějícím dialektem. Psychiatr, který ji léčil, dr. Frederick Wood, si některé z jejích promluv zaznamenal a poslal je egyptologovi Howardu Hulmovi. Hulme potvrdil, že nejde o žádnou hatmatilku, ale že promluvy vykazují pozoruhodně vysoký stupeň gramatické přesnosti a obsahují mnoho archaismů, které patří do doby předkřesťanského Egypta.

Howard Hulme dokonce přijel do Blackpoolu a promuvil si s „Telekou Ventui“ osobně. Měl otázky, které se týkaly banálních podrobností každodenního života tehdejších lidí. Odpovědi znal jen on sám a možná desítka dalších historiků po celém světě. Děvče ze severu Anglie dokázalo otázky zodpovědět. Za 90 minut prý napsala dívka pomocí hieroglyfů také šedesát šest bezchybných vět. Hulme byl na konci přesvědčen, že slyšel hlas, který promlouval z dávných časů.

Dvojčata s aramejštinou

Nejde však jen o tento jediný případ. V roce 1930 zjistil newyorský lékař dr. Marshall McDuffie, že jeho vlastní malá dvojčata spolu mluví neznámým jazykem. Zpočátku si myslel, že je to jejich vlastní zvláštní mluva, ale jednou jej navštívil profesor starověkých jazyků a ten prohlásil, že se jedná o aramejštinu, jazyk, jímž se mluvilo v Kristově době.

 Další případy nejsou výjimkou

V současné době objevili hypnotizéři další lidi s podobnými schopnostmi. Jeden jedenáctiletý chlapec z Kalifornie dokázal údajně obšírně hovořit ve starobylém dialektu střední Evropy, zatímco třicetiletý kanadský dětský psycholog z Toronta se vrátil do dob Vikingů a mluvil ve staré severštině, která předcházela současné islandštině.

Odborníci nebyli schopni předložit dokonce ani hypotetické vysvětlení toho, jak se taková věc dostane do povědomí dnešního člověka.

Vysvětlení neznámé

Nevíme, jestli jsou tyto případy výsledkem toho, že mozky bez těla vysílají své myšlenky prostřednictvím mozků žijících lidí, nebo jestli jde o myšlenkové převtělování. Ovšem jistě dokážeme říci, že žádný současný model lidského vědomí nedokáže tuto schopnost uspokojivě vysvětlit.