Největší problém Plzně? Podle průzkumu bezpečnost a kriminalita

Foto: Policie České republiky

PLZEŇ – Obyvatelé Plzně projevili nebývale velký zájem o průzkum spokojenosti, který se uskutečnil v dubnu letošního roku. Svůj názor vyjádřilo téměř 2500 lidí. V průzkumu, který probíhal formou online dotazníku, mohli lidé vyjádřit svůj názor například na témata, jako jsou kultura, životní prostředí, doprava, fungování úřadů či bezpečnost.

„Skvěle si podle názoru lidí vede naše plzeňská MHD. S jejím fungováním a kvalitou je spokojeno 90 procent zapojených respondentů. Velmi pozitivně byla hodnocena také úroveň životního prostředí, široká nabídka a dostupnost sportovišť a dětských hřišť, práce úřadů či množství pracovních příležitostí. Více než devadesát procent respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s množstvím a pestrostí kulturních akcí,“ okomentoval výstupy primátor Roman Zarzycký. Na sociálních sítích se ale objevili připomínky obyvatel, kteří anketu kritizovali. Zejména se vyjádřili velmi negativně ke spokojenosti s plzeňskou MHD a kulturou ve městě.

„Kulturní nabídka je v Plzni opravdu pestrá a kulturní vyžití je dostupné téměř všem. Jsem ráda, že to pozitivně vnímají i naši spoluobčané,“ oponuje Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče. Naopak kritičtí byli lidé ve smyslu vnímání bezpečnosti ve městě, s níž nejsou spokojeny přibližně tři čtvrtiny dotazovaných.

„Jsme si vědomi toho, že se jedná o problematické téma a výsledky to bohužel potvrzují. Pocit bezpečí je často ovlivněn řadou faktorů, kterých je nyní naše společnost plná. Bezdomovectví, drogově závislí, ale i celková nedůvěra a napjatá nálada ve společnosti mohou přispívat k tomu, že jsou lidé na téma bezpečnosti citlivější,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Podle Jiřího Winkelhöfera město intenzivně pracuje na zlepšení pocitu bezpečí občanů. Podařilo se například pomocí posílení hlídek strážníků výrazně zklidnit situaci u Paluby Hamburk, stejně tak se zaměřuje na další problematické lokality v Plzni. Městská policie Plzeň má nové vedení i koncepci, v ulicích také nově fungují ukrajinští asistenti prevence kriminality a znovu se vrátily dvoučlenné hlídky. „Bolavá“ témata řeší společně město se státní i městskou policií a také s neziskovými organizacemi.

Průzkum nechal vypracovat Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který má na starosti mimo jiné i tvorbu strategických dokumentů města. Strategický plán města Plzně byl schválen v roce 2018 a nyní prochází plánovanou aktualizací.

Setkání s veřejností k aktualizaci Strategického plánu proběhne 17. září 2023 v prostoru Pilsner Lighthouse v Pivovaru. Lidé budou moci přijít během celého dne a probrat se zaměstnanci magistrátu celou řadu věcí, které vnímají jako zásadní pro jejich spokojený život v Plzni.