Daňové milostivé léto již začalo. Skvělá příležitost pro ty, kteří dluží státu na daních

Ilustrační foto

Také letos probíhá tzv. Daňové milostivé léto, a to od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení nedoplatku na dani vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům, fyzickým i právnickým osobám, ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Portál vám pomůže

Pokud si nejste jisti, zdali právě u vás vznikl nedoplatek, nebo o něm potřebujete bližší informace, doporučuje se počkat s žádostí do srpna. Nejpozději v polovině srpna totiž portál Finanční správa plánuje spustit novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků.

Jak vyplnit a podat žádost?

Pokud výši svých daňových nedoplatků znáte, můžete přejít rovnou k vyplnění a podání žádosti. Za účelem usnadnění celého procesu připravila finanční správa webové aplikace, v nichž občané vše vyřídí v několika málo krocích. Stačí, když vyplníte základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5 000 Kč můžete vyplnit ještě druhou online žádost, v níž požádáte o roční splátkový kalendář.

Kdy vám bude daňové penále prominuto

Prominutí daňového příslušenství, tj. úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení jistiny, tj. souvisejícího nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech splatnosti. Platbu však posílejte nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finance mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta, načež se doporučuje uvést do zprávy pro příjemce označení „daňové milostivé léto“.

Kam a jak žádost poslat

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj finanční úřad, kontakt na něj naleznete na webu Finanční správy. Doručit žádost je možné následujícími způsoby:

Web Finanční správy vám usnadní podání žádosti. Najdete na něm webovou aplikaci pro žádost o odpuštění nedoplatku daně, webovou aplikaci pro žádost o rozložení úhrady nedoplatku na splátky, názorné návody k vyplnění obou žádostí, nejčastější otázky a odpovědi.

Kdo může využít milostivé léto a co bude odpuštěno

Všechny fyzické osoby mohou požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně související s nedoplatky na dani vzniklými do 30. září 2022. Za žádost se neplatí žádný správní poplatek. Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení a z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné daňové přiznání či jiné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů.

Během milostivého léta zároveň všem fyzickým i právnickým osobám automaticky zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 Kč, resp. do výše 29 Kč u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 Kč.

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.

Zdroj: Finanční správa