Množící se nešvar řidičů: Propadlé doklady!

Ilustrační foto

PLZEŇ – Během víkendu se strážníci Dopravní skupiny MP Plzeň, mimo jiné, opět zaměřili na měření povolené rychlosti vozidel a znovu to na výbornou nedopadlo.

Celkem bylo radarovým zařízením změřeno dvanáct řidičů, z nichž tři předložili řidičské průkazy s propadlou platnosti. Jeden řidič nepředložil potřebné doklady k řízení vozidla vůbec. Tři motoristé překročili povolenou rychlost v obci o 20 km/h, nebo více. Devět šoférů překročilo povolenou rychlost o méně než 20 km/h.
V poslední době se strážníci často setkávají s předloženými řidičskými průkazy, u kterých vypršela jejich platnost a v některých případech je to dokonce před více než dvěma lety.

Městská policie Plzeň doporučuje pravidelnou kontrolu dokladů a jejich včasnou výměnu na příslušném úřadu.