Stavební práce na Rondelu částečně omezí provoz

PLZEŇ – Oba mosty na mimoúrovňové křižovatce Rondel na začátku Karlovarské ulice začalo v pondělí 17. července opravovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Do mostů totiž dlouhodobě zatéká, což by do budoucna mohlo výrazně narušit jejich nosnou konstrukci. „Vzhledem k stávajícímu technickému stavu musí mosty projít opravou, která zajistí jejich bezpečnost. Protože se jedná o jeden z nejvytíženějších úseků v Plzni, je rekonstrukce plánovaná tak, aby byl provoz omezen co nejméně a práce probíhaly především v době letních prázdnin, kdy jsou intenzity dopravy ve městě nižší. Opravy budou probíhat nonstop i v noci, aby trvaly co nejkratší dobu. Děkuji proto ŘSD za vstřícnost a řidičům za trpělivost,“ uvedl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Silnice zůstane průjezdná vždy alespoň jedním jízdním pruhem. Tramvajový provoz by měl být stavební činností omezen pouze minimálně. „V rámci stavebních úprav je navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň budou provedeny úpravy, které eliminují zatékání vody do spodní stavby,“ popsal mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Stavba za devatenáct milionů českých korun bez DPH by měla být dokončena za dva měsíce.