Rokycanští lesníci mapují výskyt kůrovce pomocí satelitu

Zdroj: Město Rokycany

ROKYCANY – Lesy města Rokycan začaly nově využívat k mapování kůrovce satelitní snímání. To odhalilo třicet nových ohnisek a sedmdesát míst k prověření na 3650 hektarech lesa, se kterými městští lesníci hospodaří.

Hlavní předností je odhalení kůrovce v samotném počátku. V loňském roce společnost provedla rekordní těžbu dřeva, výhradně způsobenou kůrovcem a silnými větry v červnu 2022, a zároveň se lesy v prstenci kolem Rokycan rekordně zalesnily. Letos to bude obdobné, a to kvůli kůrovci kůrovce, pro nějž je letošní počasí takřka ideální.

„S kůrovcovou kalamitou se potýkáme v Rokycanech již tři roky. Za loňský rok jsme vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je jednou tolik, než je náš běžný roční plán. Díky tomu měla společnost obrat za rok 2022 téměř sto milionů korun. Letošní těžba bude záviset především na kůrovci. Již nyní víme, že těžba bude opět bohužel značná. Poslední tři roky jsou ve znamení těžby pouze kůrovcové a větrné, vůbec netěžíme úmyslnou těžbu,“ vysvětlil Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan.

Monitoring kůrovce ze satelitních dat začaly využívat Lesy města Rokycan poprvé letos v červenci. Od společnosti SPACE TREES si objednaly snímky z družice a jejich vyhodnocení. Rozlišení je velmi přesné (30 až 50 cm/pixel). Snímky jsou pořizovány ze speciálního satelitu Sky set. Ze snímků je možné detekovat stromy napadené kůrovcem dvacet dní po napadení.

První snímkování bylo zpracováno k prvnímu rojení kůrovce v polovině července. V říjnu a v listopadu počítají Lesy města Rokycan s dalším satelitním snímkováním kvůli ověření stavu před zimou. Rokycanští lesníci předtím mapovali kůrovce klasicky pochůzkou lesním porostem nebo využívali fotografie z letadel, které nejsou tak přesné.

Městské lesy na jaře také opravily poničené lesní cesty od souprav lesní techniky.

„Lesy města Rokycan hospodaří kromě prstenců kolem bývalého okresního města také v městských lesích, které se nacházejí u Tymákova, Příkosic a v polesí Sedliště u Nepomuka o výměře 750 hektarů, které je historickým majetkem města Rokycan. Lesy města jsou rozděleny na polesí Žďár, Čilina, Kotel a Cháchov, Sedliště,“ uvedla Adriana Jarošová z Městského úřadu v Rokycanech.