Řidiči taxislužby uvízli v hledáčku policistů, cyklisté byli vzorní

Cyklistický závod
Foto Cyklistika Střeň

PLZEŇ – Dopravní policisté z Městského ředitelství policie Plzeň provedli v pátek 28. července dvě speciálně zaměřené kontroly. Poslední den v týdnu, v dopoledních hodinách se zaměřili na cyklisty a ve večerních hodinách na provozovatele taxislužby. Média a veřejnost o tom informovala tisková mluvčí Policie PČR Plzeňského kraje Eva Červenková
Dopoledne policisté dohlíželi na správné chování cyklistů při pohybu na pozemních komunikacích, a to především na kontrolu zákazu jízdy cyklistů po chodnících, na zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek a kontrolu technického stavu jízdních kol. Všichni cyklisté, kteří byli hlídkami zastaveni, měli vše v pořádku a policisté u nich nemuseli řešit žádné protiprávní jednání.
Zcela jiná situace ale byla při večerní kontrolní činnosti, která byla zaměřena na taxikáře. Společně s dopravními policisty se dopravně bezpečnostní akce zúčastnili i pracovníci z odboru dopravy Magistrátu města Plzně. Kontrola byla zaměřena na povinnosti řidičů taxislužby, na řádné označení taxislužby, jejich vybavení a na dodržování podmínek provozování taxislužby.
Policisté ke kontrole zastavili pětadvacet vozidel taxislužby, z toho čtrnáct aut patřilo takzvané klasické taxislužbě a jedenáct alternativním provozovatelům taxi. Bez zjištěných závad bylo 11 vozidel, ale u 14 vozidel policisté odhalili celkem 17 přestupků v oblasti provozování taxislužby. Patnáct případů spočívající v porušení činnosti výkonu taxislužby si převzal správní orgán k dalšímu projednání. Třináct přestupků bylo oznámeno na příslušný dopravní inspektorát a dvě oznámení směřovaly přímo na řidiče taxislužby. Ve dvou případech policisté přestupkové jednání vyřešili příkazem na místě. Dva řidiči taxi tedy dostali pokutu na místě!

Porušení v oblasti taxislužby se týkalo například toho, že řidič nebyl držitelem oprávnění řidiče taxislužby, neměl průkaz řidiče taxislužby u sebe nebo vykonával činnost bez řádně ověřeného taxametru. V dalších případech neměli řidiči u sebe doklad o oprávnění k podnikání, knihu taxametru, neměli řádně vyplněný záznam o přepravě, nebyli schopni prostřednictvím mobilní aplikace poskytnout k nahlédnutí potřebné informace k uskutečněným přepravám nebo měli chybně umístěný průkaz řidiče taxislužby.

Dopravní policisté zaměřili na kontrolu technického stavu vozidel a odhalili tři vozidla, která neměla platnou technickou prohlídku.