Marketingová kampaň má pomoci získat nové dárce krve

Krev zachraňuje lidské životy. Foto: Nemocnice Pelhřimov

PLZEŇ – Získání nových dárců krve je ústředním motivem marketingové kampaně, kterou představili zástupci Fakultní nemocnice Plzeň a města Plzně. Cílem je získat více krve především v letních měsících, kdy je jí vzhledem k počtu úrazů nedostatek. Kampaň bude dlouhodobá a doprovodí ji reálná slečna Hrdost v sytě červeném obleku.

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v České republice a zajišťuje celé spektrum činností souvisejících s transfuzní problematikou. Poskytuje i zvlášť specializované služby v rámci kraje a dodává krev více nemocnicím, jen za rok 2022 provedli zdravotníci téměř 22 000 odběrů. Přesto je to málo a krevní zásoby jsou někdy kritické. „Přes veškeré moderní technologie je bohužel krev stále nenahraditelná, neumíme ji vyrobit. Nikdy nemůžeme říct, že jí máme dostatek, v jediné minutě to může být úplně jinak. A proto hledáme dárce. Nové, kteří chtějí darovat pravidelně, a rádi bychom oslovili i ty, kteří v minulosti párkrát přišli, ale z nějakého důvodu už dál nepokračovali,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Fakultní nemocnice Plzeň proto spojila síly s městem Plzeň a Plzeňským krajem a společně zahajují kampaň na podporu dárcovství krve, která podporuje pocit hrdosti a s níž přichází i reálná slečna Hrdost. Kampaň se rozhodly, nejen finančně, podpořit město Plzeň a Plzeňský kraj, aby zacílila přesně tam, kde je potřeba.

Hledání nových dárců se zaměří například na školáky nebo návštěvníky kulturních akcí, oslovena bude i široká veřejnost napříč městem a celým krajem.

Potenciální dárce Plzeňský kraj oslovil již v červnu prostřednictvím své výzvy k zapojení se do darování krve žáků a studentů středních škol a učilišť, úředníků a široké veřejnosti.

Darování krve dává druhým šanci na život a zotavení se po náročných medicínských zákrocích.  Každý, kdo tak učiní, dává to nejcennější a nenahraditelné, co má. Proto, když tak učiní, má nejen právo být na sebe hrdý, ale zaslouží i společenské uznání.